Ny status på akutplan: Ventetiderne begynder at falde

13-09-2023

Ventetiderne til operationer er faldet med 6 dage, og aktiviteten er steget på sygehusene. Det viser den seneste redegørelse på akutplanen fra regionerne.

Regeringen og Danske Regioner indgik i februar en aftale om en akutplan til 2 milliarder kroner, som bl.a. skal lette noget af presset på sygehusene og nedbringe de alt for lange ventetider.

Og akutplanen begynder nu at have en målbar effekt.

Eksempelvis er ventetiderne til operationer seks dage kortere i 2. kvartal af 2023 end i 1. kvartal 2023, fremgår det af den seneste statusredegørelse fra Danske Regioner.

Redegørelsen viser også en fortsat høj kirurgisk aktivitet på både offentlige og private sygehuse.

Læs regionernes redegørelse her

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

”Akutplanens initiativer er begyndt at virke. Der foretages flere operationer i sygehusvæsnet, og det viser sig nu i et fald i ventetiderne. Det er rigtig positivt for patienterne og er et resultat af en stærk indsats af vores sundhedspersonale på sygehusene. Men ventetiderne er fortsat for lange, og vi er langt fra i mål. Derfor er det også vigtigt, at vi holder dampen oppe, så endnu flere hurtigere kan få den operation, de venter på. Det er også baggrunden for, at vi har fremrykket 350 millioner kroner, så regionerne kan holde kadencen og fastholde det høje aktivitetsniveau resten af året.”

Regionernes redegørelse viser, at den kirurgiske produktionsværdi (inkl. privat aktivitet) var 4,2 procent højere i de første syv måneder af 2023 sammenlignet med de tilsvarende måneder sidste år. Regionerne forventer, at væksten opjusteres yderligere som følge af efterregistreringer de kommende måneder.

Der ses som forventet endnu ikke en effekt ift. overholdelsen af udredningsretten, som ligger på samme niveau som i første halvdel af 2022. 

Det har hele tiden været forventningen, at en effekt af målsætningerne vedr. ventetider og udredningsret vil komme relativ sent. Det er også derfor, at aktiviteten på hospitalerne monitoreres tæt for at fastholde den øgede aktivitet, som det kræves for at nå i mål med alle tre målsætninger. 

Indsatser for nedbringelse af ventetider

I aftalen indgår også en række initiativer, som skal sikre en bedre brug af ressourcer og styrke aktiviteten og produktiviteten i sygehusvæsenet. 

Regionerne arbejder bl.a. med fleksibel arbejdstilrettelæggelse og en bedre deling af vagtarbejde. Her fremgår det af regionernes seneste redegørelse, at alle regioner nu har vedtaget principper for

deltagelse i vagtarbejde i forbindelse med nyansættelser og arbejder med at udbrede initiativer og erfaringer ift. allerede ansatte. 

Derudover har regionerne forøget antallet af uddannelsesstillinger for specialsygeplejersker indenfor anæstesi med 26 pct. ift. 2019. 

Fra regeringens side arbejdes der ligeledes videre med initiativerne i akutplanen. 

Eksempelvis arbejdes der for hurtigere autorisation af udenlandsk arbejdskraft. Bekendtgørelsen, der skal ensrette sprogkravet for sygeplejersker fra tredjelande med kravene fra EU/EØS-lande, trådte i kraft d. 19. juni 2023.

Og en task force ser lige nu på, hvordan det kan sikres, at efterspurgte udenlandske sundhedspersoner hurtigt kan komme til at deltage i løsningen af opgaverne i sundhedsvæsenet. 

Folketinget har desuden i juni vedtaget et lovforslag om modregning i efterløn for medarbejdere i sundhedsvæsenet og plejesektoren i 2023 og 2024 med tilbagevirkende kraft for 1. januar til 30. juni 2023.

Fakta – status på akutplanens målsætninger

  • Ventetider: Ventetiden til somatisk behandling faldt med 3 dage fra 46 dage i 1. kvartal 2023 til 43 dage i 2. kvartal 2023. Ventetiden til operation er også faldet fra 66 dage i 1. kvartal 2023 til 60 dage i 2. kvartal  
  • Udredningsret: Udredningsretten i somatikken har været overholdt i 73-74 pct. af forløbene i første halvdel af 2023. 
  • Kirurgisk produktionsværdi: De foreløbige aktivitetstal viser en stigning i kirurgisk produktionsværdi på 4,2 pct. fra januar-juli 2023 sammenlignet med samme periode sidste år. Dette sker på baggrund af en øget aktivitet på både offentlige- og private hospitaler.

Se hele aftalen om akutplanen her.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk 

Målsætninger i akutplanen

Regeringen og Danske Regioners akutplan indeholder en bred vifte af tiltag og tre målsætninger for, hvornår der skal være rettet op på situationen på landets sygehuse.

  • Ventelisterne skal nedbringes inden udgangen af 2024, så de erfarede ventetider er normaliseret i forhold til niveauet før covid-19-pandemien.
  • Den samlede kirurgiske aktivitet skal i gennemsnit i 2023 være 3 procent højere end i 2022.
  • Overholdelsen af udredningsretten skal i løbet af 2023 være normaliseret i forhold til niveauet før 2019.