Nye kvalitetsstandarder skal løfte kvaliteten i de kommunale akutfunktioner

28-09-2023

Som et første skridt i den nationale kvalitetsplan stilles der yderligere forpligtende krav til indsatsen i de kommunale akutfunktioner på tværs af landet. Samtidig styrkes kapaciteten til gavn for borgere med behov for akut sygepleje uden for sygehuset.

Stadig flere behandles uden for sygehusene i det nære sundhedsvæsen. Derfor er det afgørende, at kvaliteten på tværs af kommunerne bliver mere ensartet, så borgere i hele Danmark er sikret sundhedstilbud af høj kvalitet. Det skal en national kvalitetsplan, der består af forskellige kvalitetsstandarder, understøtte. 

De første kvalitetsstandarder er nu på plads og sætter rammerne for indsatsen i de kommunale akutfunktioner.

Akutfunktionerne er den del af den kommunale sygepleje, der tager sig af de allermest syge og komplekse borgere.

Ved at opbygge kapaciteten i akutfunktionerne vil endnu flere kunne behandles tæt på eller i eget hjem, og det kan også være med til at forebygge indlæggelser og undgå unødvendige genindlæggelser.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vi skal styrke det nære sundhedsvæsen og sikre en langt bedre overgang for patienter, der er indlagt på et sygehus og udskrives til behandling og pleje i kommunen. Og med de reviderede kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner sikrer vi ensartede nationale krav til indsatsen på tværs af hele landet. Blandt andet bliver det nu obligatorisk, at alle kommuner kan varetage visse former for intravenøs behandling, og at akutfunktionerne skal være døgnbemandede og have en udkørende funktion. Samtidig forpligtes regionerne til at give lægefaglig rådgivning til plejepersonale i kommunerne, og det skal gerne give større tryghed for borgerne og forebygge unødvendige indlæggelser.

Med kvalitetsstandarden bliver det muligt at stille krav til den rådgivning og vejledning, som regionerne skal understøtte kommunernes indsats med. Det kan for eksempel være via den alment praktiserende læge, akuttelefonen eller sygehuset. Det skal sikre, at der er tæt sammenhæng mellem indsatsen i kommuner, almen praksis og på sygehusene. De lokale aftaler for samarbejdet skal udvikles i de nye sundhedsklynger.

Der er afsat 100 mio. kr. årligt til kommunerne til at styrke kapaciteten og implementere de opdaterede kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner samt 25 mio. kr. årligt til regionerne til at styrke den faglige rådgivning fra sygehusene og almen praksis til de kommunale akutfunktioner.

Læs mere om de nye kvalitetstandarder for de kommunale akutfunktioner her.

Læs mere om lovforslaget for en national kvalitetsplan og bedre lægedækning her.

Fakta

Folketinget vedtog d. 2. juni 2023 et lovforslag, der bl.a. gør det muligt at stille forpligtende krav til de kommunale sundhedsindsatser for at sikre en mere ensartet kvalitet på tværs af landet og muliggøre, at flere opgaver kan løses i det nære sundhedsvæsen i stedet for på sygehusene.

De nye krav og anbefalinger fastsættes gennem nationale kvalitetsstandarder udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

Krav og anbefalinger til de kommunale akutfunktioner er de første reviderede kvalitetsstandarder som led i den nationale kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen. Næste kvalitetsstandard er under udarbejdelse og vedrører patientrettet forebyggelse til borgere med kroniske sygdomme.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk