Pulje til forskning i spilafhængighed

04-09-2023

Det er nu muligt at søge om midler til forskningsprojekter, der kan bidrage til at afhjælpe spilafhængighed. Ansøgningspuljen er på i alt 4,9 mio. kroner.

I forbindelse med aftalen Nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige fra juni 2022 blev det aftalt at afsætte 10 mio. kr. årligt i 2023-2025 til at bekæmpe danskernes spilafhængighed. I april 2023 blev det politisk besluttet, at 5 mio. kr. ud af de 10 mio. kr. i 2023 skal bruges til forskning i spilafhængighed.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet åbner derfor nu for en ansøgningspulje til forskning i spilafhængighed. Ansøgningspuljen er på i alt 4,9 mio. kr. i 2023, mens 0,1 mio. kr. er afsat til administration.

Puljen er særligt målrettet forskning, der kan afhjælpe spilafhængighed i Danmark, fx i form af behandlingsrettede forskningsprojekter målrettet mennesker med spilafhængighed og en samtidig psykisk lidelse.

Læs mere om puljen, kriterier og procedurer

Frist

Ansøgningen inkl. projektbeskrivelse skal være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde senest den 1. oktober 2023. Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventer at give tilsagn til udvalgte forskningsprojekter inden udgangen af 2023.