Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

02-04-2024

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om udmøntningen af mere end 2 milliarder kr., der fra i år og årene frem skal styrke psykiatrien og behandlingstilbuddene til mennesker med mistrivsel eller psykiske lidelser.

Med udmøntningsaftalen bliver der bl.a. sat konkrete mål for, hvor hurtigt børn og unge, der mistrives psykisk, men som ikke umiddelbart har brug for behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, kan få hjælp i de nye lettilgængelige behandlingstilbud.

Som led i aftalen er der opstillet servicemål, der bl.a. betyder, at den første samtale med barnet eller den unge så vidt muligt skal finde sted senest 14 dage efter første henvendelse.

Og hvis det ved første kontakt er tydeligt, at barnet eller den unge er i målgruppen for behandling i det nye behandlingstilbud, tilstræbes det at afholde screeningssamtale senest 30 dage efter første henvendelse.

Servicemålene træder i kraft, når tilbuddet er fuldt ud etableret i alle kommuner, hvilket ifølge aftalen senest skal ske inden udgangen af 2025. Kommunerne skal dog allerede i år have igangsat det lettilgængelige behandlingstilbud, så børn og unge kan modtage behandling.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Det er hårdt og opslidende at have et barn, der mistrives psykisk. Og som forælder kan det være dybt frustrerende at skulle vente lang tid på få den rette hjælp. Med det nye behandlingstilbud vil ventetiden blive kortere, og det skal gerne resultere i, at vi kan forebygge, at mistrivslen udvikler sig til egentlig psykisk sygdom, og dermed give både barnet og familierne de bedste forudsætninger for at komme godt igennem en svær tid.

Formand for KL Martin Damm siger:

Denne aftale sætter en tyk streg under kommunernes ambition om at tilbyde en tidligere og hurtigere hjælp til de børn og unge og deres familier, der kæmper med psykiske vanskeligheder. I kommunerne håber vi, at aftalen kan være det første skridt på vejen mod, at vi får fuldt udrullet 10-årsplan for psykiatrien.

Formand for Danske Regioner Anders Kühnau siger:

Det er vigtigt, at børn og unge i mistrivsel får den rette hjælp i rette tid. Derfor er jeg meget glad for, at familier nu får mulighed for at finde hjælp i et ensartet, lettilgængeligt tilbud. Et tilbud der gerne skal medvirke til, at færre får brug for at blive behandlet i børne- og ungdomspsykiatrien. Samtidig er det godt, at vi i regionerne nu får adgang til nogle af de midler, der er afsat i 10-årsplanen for psykiatrien, så vi for alvor kan komme i gang med at opbygge kapaciteten til gavn for patienterne. Det er der virkelig et stort behov for.

Med aftalen er regeringen, Danske Regioner og KL også enige om at give mennesker med psykoselidelser et bedre og mere sammenhængende patientforløb. Det skal bl.a. ske ved at styrke forløbsbeskrivelserne inden for eksempelvis skizofreni.

Derudover indeholder aftalen en ny målsætning for en nedbringelse af brugen af tvang i psykiatrien. Frem mod 2030 skal anvendelsen af tvang med bæltefiksering, fastholdelse og akut beroligende medicin, der opleves som de mest indgribende tvangsformer, reduceres med 30 pct.

I alt udmøntes der med aftalen 726,6 mio. kr. til kommuner og regioner i 2024, 667,3 mio. kr. i 2025 og 673,1 mio. kr. fra 2026 og frem.

Midlerne stammer fra de to politiske aftaler: Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed fra 2022 og Aftale om en bedre psykiatri fra 2023. 

Hele aftalen kan læses her:

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk