Vejledning om maksimale ventetider skal skabe fuldstændig klarhed over reglerne på kræftområdet

11-04-2024

Sundhedsstyrelsen er nu klar med en opdateret vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme. Det sker som opfølgning på den genopretningsplan for kræftområdet, som regeringen iværksatte sidste år.

Sidste år kom det frem, at en række alvorligt syge kræftpatienter på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital i Region Midtjylland ikke var blevet behandlet inden for de maksimale ventetider og ikke havde fået overholdt deres grundlæggende patientrettigheder.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde iværksatte hurtigt herefter en genopretningsplan for kræftområdet for at sikre, at lignende sager ikke opstår igen.

Som led i genopretningsplanen blev der iværksat en række initiativer, der bl.a. skulle sikre en styrket regeloverholdelse på kræftområdet og afdække, om der i andre regioner var udfordringer med ventetider og kapacitet. Og Sundhedsstyrelsen har som en del af det arbejde fundet behov for at opdatere vejledningen om de maksimale ventetider.

Vejledningen uddyber og præciserer, hvordan reglerne skal forstås, når patienter udredes og behandles for kræft.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Det er fuldstændig afgørende, at kræftpatienters grundlæggende patientrettigheder bliver overholdt. For det kan have meget alvorlige konsekvenser for kræftsyge, hvis de maksimale ventetider overskrides. Og den nye vejledning for maksimale ventetider skal skabe fuldstændig klarhed over reglerne på området, og dermed sikre, at patienterne får den information og de behandlingstilbud, som de har krav på.

Sundhedsstyrelsen vil være i tæt dialog med regionerne om implementeringen af den opdaterede vejledning og vil inddrage både patientrepræsentanter, erfaringer fra patientrådgivning og -vejledning, driftsrepræsentanter og faglige repræsentanter i den løbende opfølgning på vejledningen.

Læs vejledningen her 

Læs Sundhedsstyrelsens nyhed om den nye vejledning her

Læs mere om genopretningsplanen for kræftområdet her 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk