2 mio. kr. til at styrke digitale kompetencer hos patienter og sundhedspersoner

20-02-2024

”Puljen til digitale kompetencer i sundhedsvæsenet” understøtter anvendelsen af nye innovative teknologier i sundhedsvæsenet og projekter, der styrker digitale kompetencer hos patienter og personale. I år modtager seks forskellige projekter tilsagn om udmøntning af i alt 1,9 mio. kr.

På baggrund af aftalen om Strategi for life science i maj 2021 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet, blev ”Puljen til digitale kompetencer i sundhedsvæsenet” i august 2023 åbnet for ansøgninger.

Puljen på 2 mio. kr. i 2023 understøtter projekter, der styrker digitale kompetencer hos patienter og sundhedspersoner, som er en forudsætning for at fremme anvendelse af nye teknologier i sundhedsvæsenet. Puljen blev også afviklet i 2022, hvor der blev udmøntet i alt 2,0 mio. kr. til seks projekter. Læs mere om projekterne i 2022 her.

Styrkelse af sundhedspersonalets digitale kompetencer for bedre at kunne anvende nye teknologiske løsninger og arbejdsgange, indgik som en del af Robusthedskommissionens anbefalinger til at robustgøre fremtidens sundhedsvæsen. Læs mere om kommissionens arbejde og anbefalinger her.

Seks projekter har i 2023 modtaget tilsagn om midler på i alt 1,9 mio. kr. Herunder er de seks projekter, der har modtaget tilsagn om støtte:

  • Professionshøjskolen Absalon, Næstved Kommune: Undervisnings- og træningsforløb til varetagelse af akut videokonsultation og forebyggelse af indlæggelser
  • Koncern Digitalisering, funktionsområde Anvendelse og Implementering, Ringsted Kommune: Styrkelse af digitale anvendelseskompetencer i sundhedsprofessionel dokumentation - et uddannelseskoncept for sygeplejestuderende, SSA-elever, vejledere og undervisere
  • Center for Ældre og Forebyggelse, Fredensborg Kommune: Superversionsforløb om skærmbesøg til medarbejdere og ledere i hjemmeplejen
  • Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark: Kompetencer til Digitalt Lederskab
  • Odense Universitetshospital, Region Syddanmark: Koncept for tværsektoriel støtte
  • Sundhed og Forebyggelse, Senior og Sundhedsforvaltningen Haderslev Kommune: Skalering af skærmhold i Sundhed og Forebyggelse samt Social og Sundhed

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk