8 ud af 10 kræftpakkeforløb gennemføres til tiden

29-02-2024

Langt de fleste pakkeforløb på kræftområdet gennemføres inden for de anbefalede forløbstider, men der er også udfordringer inden for en række konkrete kræftsygdomme. Det viser den seneste kvartalsopgørelse, som Sundhedsstyrelsen i dag har offentliggjort. Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde følger kræftområdet tæt og varsler flere investeringer i kræftområdet.

81 procent. Så høj en andel af de registrerede pakkeforløb på kræftområdet blev i 4. kvartal 2023 gennemført inden for standardforløbstiderne – dvs. de faglige rettesnore for, hvor lang tid der højst bør gå fra en lægehenvisning til eventuel behandling er påbegyndt for de enkelte kræftsygdomme.

Det er flere end i 2. kvartal samme år, hvor 77 procent af forløbene blev gennemført inden for standardforløbstiderne, og et enkelt procentpoint lavere end i 3. kvartal 2023, hvor det var 82 procent.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Pakkeforløbene på kræftområdet er med til at sikre, at patienter, hvor er der mistanke om kræft, hurtigt kan blive udredt og komme i den rette behandling, hvis de er syge. Det er vigtigt, for tid kan være en afgørende faktor for kræftpatienters overlevelse. Og derfor er det vigtigt, at regionerne i videst muligt omfang overholder de anbefalede forløbstider for kræftpakkeforløbene, og vi følger området tæt.

Andelen af pakkeforløb, som gennemføres inden for standardforløbstiderne, varierer på tværs af regionerne. Region Nordjylland ligger helt i top med 85 procent. Derefter følger Region Syddanmark med 83 procent og Region Midtjylland med 82 procent, mens Region Hovedstaden og Region Sjælland har de laveste andele med henholdsvis 81 og 69 procent.

Opgørelsen viser også, at der er kræftområder, som er udfordret. Det gælder bl.a. indenfor livmoderhalskræft og prostatakræft, hvor det på landsplan er henholdsvis 46 og 48 procent af pakkeforløbene, der blev gennemført inden for standardforløbstiderne for kirurgisk behandling i 4. kvartal 2023.

Sundhedsstyrelsen har bedt regionerne om redegørelser for de kræftpakkeforløb, der er udfordrede i forhold til at gennemføre patientforløb inden for standardforløbstiderne, herunder pege på tiltag, der kan forbedre områderne.

Kræftområdet har høj prioritet for regeringen, og arbejdet med at udarbejde en ny kræftplan – den femte i rækken – er i gang. Der er fra og med 2025 afsat 600 mio. kr. årligt til den nye kræftplan, og Sundhedsstyrelsen vil i efteråret 2024 aflevere et fagligt oplæg til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Hvert år får omkring 48.000 danskere konstateret en kræftsygdom. De skal have de bedste muligheder for at blive behandlet, og jeg er optaget af, at vi hele tiden bygger ovenpå og forbedrer vores kræftbehandling. Derfor kommer vi i de kommende år til at investere endnu mere i kræftområdet med Kræftplan 5.

Læs ’Monitorering af forløbstider på kræftområdet – opgørelse for 4. kvartal 2023’ på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Kræftpakkeforløbene blev indført i 2007, og der er udviklet 26 pakkeforløb for en række udvalgte kræftsygdomme. Formålet er at sikre, at alle kræftpatienter modtager udredning, behandling og opfølgning af ensartet høj kvalitet uanset, hvor de bor i Danmark.

Siden indførelsen er kræftpakkerne flere gange blevet revideret. Senest i forbindelse med Kræftplan 4 i 2016, hvor det blev besluttet at indarbejde opfølgningsprogrammer i kræftpakkeforløbene.

 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk 

Fakta: Andel registrerede forløb gennemført inden for standardforløbstiderne 2014-2022.

2022: 74 procent

2021: 76 procent

2020: 80 procent

2018: 77 procent

2017: 77 procent

2016: 80 procent

2015: 79 procent

2014: 77 procent