Kommuner får 131 mio. kr. til at udvide kapaciteten i børne- og ungdomstandplejen

05-02-2024

Nu udmøntes midler fra puljen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje, og i alt 41 kommuner får del i de i alt 131,4 mio. kr., i 2024 og 2025.

Mange unge stopper med at gå regelmæssigt til tandlægen, når de ikke længere kan gå i den vederlagsfri kommunale tandpleje og selv skal til at betale for deres tandpleje.

Tidligere stoppede man i den kommunale børne- og ungdomstandpleje, når man fyldte 18 år, men i 2022 blev reglerne på området ændret, så unge kan fortsætte i ordningen, frem til de fylder 22 år. Ordningen udvides med én årgang om året fra 2022 frem til udgangen af 2025, hvor ordningen vil være fuldt implementeret.

Med finansloven for 2022 blev der derfor afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 (240 mio. kr. i alt) til en anlægspulje, der kan understøtte udvidelsen af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje i takt med, at det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud udvides til at omfatte yderligere fire årgange (18-21-årige). Med puljen udmøntes midlerne afsat for 2024 og 2025.

Puljen har til formål at understøtte, at kommunerne har mulighed for at udvide den bygnings- og udstyrsmæssige kapacitet i takt med den gradvise udvidelse af målgruppen.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vi kan desværre se, at mange unge stopper med at gå til tandlægen regelmæssigt, når de selv skal betale. Det kan have konsekvenser for deres tandsundhed på længere sigt, og derfor styrker vi nu igen kapaciteten i børne- og ungdomstandplejen, så der bliver bedre plads til de nye ungdomsårgange, der kan få gratis tandbehandling.

De 131,4 mio. kr. fordeler sig på 41 kommunale projekter:

 • Odense Kommune, 18.608.325 kr.
 • Københavns Kommune, 16.370.200 kr.
 • Aalborg Kommune, 16.056.360 kr.
 • Horsens Kommune, 6.704.100 kr.
 • Slagelse Kommune, 6.660.000 kr.
 • Silkeborg Kommune, 5.716.720 kr.
 • Herning Kommune, 5.037.000 kr.
 • Aabenraa Kommune, 4.585.100 kr.
 • Sønderborg Kommune, 4.012.275 kr.
 • Middelfart Kommune, 3.801.248 kr.
 • Roskilde Kommune, 3.249.000 kr.
 • Hillerød Kommune, 3.184.200 kr.
 • Jammerbugt Kommune, 3.000.000 kr.
 • Frederikssund Kommune, 2.891.894 kr.
 • Vejen Kommune, 2.793.105 kr.
 • Køge Kommune, 2.340.000 kr.
 • Guldborgsund Kommune, 2.330.998 kr.
 • Favrskov Kommune, 2.284.417 kr.
 • Nyborg Kommune, 2.040.000 kr.
 • Rødovre Kommune, 1.541.260 kr.
 • Mariagerfjord Kommune, 1.454.430 kr.
 • Greve Kommune, 1.425.445 kr.
 • Syddjurs Kommune, 1.375.000 kr.
 • Sorø Kommune, 1.207.773 kr.
 • Allerød Kommune, 1.142.699 kr.
 • Brønderslev Kommune, 1.120.683 kr.
 • Ishøj Kommune, 1.100.117 kr.
 • Glostrup Kommune, 1.085.499 kr.
 • Næstved Kommune, 986.754 kr.
 • Vallensbæk Kommune, 927.477 kr.
 • Holbæk Kommune, 833.524 kr.
 • Kolding Kommune, 823.905 kr.
 • Brøndby Kommune, 810.000 kr.
 • Ringsted Kommune, 795.445 kr.
 • Ringkøbing-Skjern Kommune, 702.000 kr.
 • Fredericia Kommune , 518.000 kr.
 • Hvidovre Kommune, 504.472 kr.
 • Lejre Kommune, 500.000 kr.
 • Albertslund Kommune, 403.378 kr.
 • Fredensborg Kommune, 253.754 kr.
 • Viborg Kommune, 216.445 kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil senest i uge 8 sende tilsagnsbreve ud til alle kommuner, der har fået imødekommet deres ansøgning om tilskud.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk