Ny aftale: Par bestående af to kvinder får lettere hjælp til ægdonation

31-01-2024

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet har indgået en aftale, som gør det lovligt at donere et æg til sin partner – uden at der behøver være en sundhedsfaglig begrundelse. Den nye aftale om partnerægdonation skal gøre det lettere for par bestående af to kvinder at få hjælp til fertilitetsbehandling.

Partnerægdonation er efter reglerne i dag kun lovligt i tilfælde, hvor der er en sundhedsfaglig begrundelse.  Det kan for eksempel være tilfældet, hvis den kvinde, der skal gennemføre graviditeten, ikke har befrugtningsdygtige æg.

Men nu ændres reglerne, så det bliver lovligt for den ene kvinde at donere et æg til den anden, uden at der er en sundhedsfaglig begrundelse. Et ønske om, at begge kan tage del i graviditeten og føle sig biologisk knyttet til barnet, er tilstrækkeligt.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

”Vi vil gerne hjælpe kvinder, der danner par, med at stifte den familie, de drømmer om. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået en bred politisk aftale, der fremover gør det muligt for alle kvinder, der gerne vil være gravide med deres partners æg, at få hjælp på private fertilitetsklinikker. I dag gælder det udelukkende kvinder, som ikke kan blive gravide. Der skal altså være en sundhedsfaglig begrundelse, men det ændrer vi nu på.”

En lovliggørelse af partnerægdonation uden sundhedsfaglig begrundelse kræver en ændring af lov om assisteret reproduktion. Aftalepartierne er enige om, at der arbejdes mod sådan en lovændring, således at lovliggørelsen kan træde i kraft den 1. januar 2025.

Med aftalen vil partnerægdonation uden sundhedsfaglig begrundelse blive mulig på private klinikker mod egenbetaling.

Læs aftalen her.

Fakta om partnerægdonation

Partnerægdonation er en fertilitetsbehandling, hvor en kvinde donerer eget æg til sin kvindelige partner, for at denne i stedet kan bære graviditeten og føde barnet. Ved partnerægdonation bliver barnet genetisk beslægtet med sin ene mor og bliver født af sin anden mor.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk