Borgerne er generelt tilfredse med deres alment praktiserende læge

21-06-2024

Resultaterne fra en ny landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse viser, at mere end 8 ud af 10 af de adspurgte borgere er tilfredse eller meget tilfredse med deres alment praktiserende læge. Den gennemsnitlige tilfredshed varierer en smule, men er generelt høj på tværs af landet.

En ny undersøgelse af borgernes tilfredshed med deres alment praktiserende læge viser, at der generelt er pæn tilfredshed med den service, man møder i almen praksis.

På landsplan ligger borgernes samlede tilfredshed med lægen på 4,2 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”meget utilfreds” og 5 er ”meget tilfreds”.

I alt har 53.520 borgere besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsen belyser følgende parametre:

  1. Den overordnede tilfredshed med deres almen praktiserende læge
  2. Tilfredsheden med lægens empati og kommunikation
  3. Oplevelsen af muligheden for at komme i kontakt med lægen og tilfredshed med åbningstider
  4. Oplevelsen af og tilfredsheden med lægen for borgere i længerevarende behandlingsforløb
  5. Årsager til evt. lægeskift og hvilke forhold, der har betydning for borgernes valg af læge.
  6. Årsager til, at nogle borgere ikke søger læge.

Undersøgelsen er den første af sin slags, og det er derfor ikke muligt at sammenligne resultaterne med tidligere undersøgelser.

Resultater til brug for kvalitetsudvikling

De nationale brugertilfredshedsundersøgelser giver et indblik i borgernes oplevelse af kvalitet i offentlige velfærdstilbud. Undersøgelserne er tænkt som et redskab for kvalitetsudvikling gennem dialog mellem lokale myndigheder og dem, der leverer de konkrete velfærdstilbud til borgerne. 

Læs mere om brugertilfredshedsundersøgelserne og tilgå landsrapporten her: Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser (BTU)