Guide: Sådan sætter du dit kryds rigtigt

07-06-2024

Hjerter og smileys på stemmesedlen eller et kryds sat med glimmertusch kan betyde, at din stemme bliver ugyldig ved valget i overmorgen.

Hvis du vil have, at din stemme skal tælle med ved Europa-Parlamentsvalget, skal du sikre dig, at din stemme ikke bliver ugyldig. Du kan her læse om, hvad du skal huske, og hvad du skal undgå, når du skal stemme.

Når du møder op på valgstedet, skal du først aflevere dit valgkort og oplyse din fødselsdato til valglisteføreren. Så bliver du krydset af på valglisten og får udleveret din stemmeseddel. Hvis du ved en fejl har glemt dit valgkort, kan du alligevel godt stemme, hvis du har husket legitimation, som for eksempel kørekort, pas eller sundhedskort.

Herefter går du ind i stemmeboksen med din stemmeseddel, og det er her, du skal sætte krydset. Sæt kun ét kryds på stemmesedlen, nemlig i afkrydsningsrubrikken til venstre for den kandidat eller det parti, du vil stemme på.

Et kryds kan være et ”X” eller et ”+”. Du må ikke skrive et bogstav eller tegne på stemmesedlen.

I Danmark har vi stemmehemmelighed, og det betyder, at din stemme ikke må kunne genkendes ved optællingen. Det er derfor vigtigt, at din stemmeseddel ikke får et særpræg. Så bliver den nemlig ugyldig og tæller ikke med. Du må derfor heller ikke tegne eller skrive på stemmesedlen.

Du kan bruge det skriveredskab, der i forvejen ligger i stemmeboksen, for eksempel en blyant, en rød kuglepen eller en lidt tykkere sort pen. Du må også gerne tage din egen blyant eller kuglepen med. Men reglen om særpræg betyder, at du ikke må sætte krydset med en særlig genkendelig pen, som for eksempel en glimmertusch.

Hvis du skriver forkert eller kommer til at rive stemmesedlen i stykker, kan du få en ny stemmeseddel af en valgstyrer eller tilforordnet vælger uden for stemmeboksen. Men det kan du selvfølgelig kun, hvis du ikke allerede har lagt stemmesedlen i stemmekassen.

Når du har sat krydset på din stemmeseddel, folder du stemmesedlen sammen, så man ikke kan se dit kryds. Så går du ud af stemmeboksen og putter stemmesedlen i stemmekassen.

Du kan også stemme blankt, hvis du ikke ønsker at stemme på nogen af de kandidater eller partier, der står på stemmesedlen. Så skal du blot putte stemmesedlen i stemmekassen uden at udfylde den. Dermed bliver stemmen ugyldig, men den vil stadig tælle med i det samlede antal afgivne stemmer og i den samlede valgdeltagelse. Blanke stemmer bliver også opgjort for sig.

Ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 var valgdeltagelsen på 66,1 procent, og der blev afgivet i alt 2.800.029 stemmer ved valget. Der var i alt 41.174 ugyldige stemmer, hvoraf 32.516 var blanke.

Bak op om vores demokrati i overmorgen og husk at stemme!

Læs mere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside.

Få flere nyheder om Europa-Parlamentsvalget: Følg @valgDK på X.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk