Lægemiddelstyrelsens direktør Lars Bo Nielsen fratræder sin stilling

10-06-2024

Lars Bo Nielsen har fået nyt job og fratræder derfor sin stilling som direktør for Lægemiddelstyrelsen med udgangen af juli måned.

Lars Bo Nielsen har været direktør for Lægemiddelstyrelsen siden 2021. Her har han stået i spidsen for Lægemiddelstyrelsen i en tid præget af bl.a. COVID-19 og arbejdet med at forebygge og håndtere forsyningsvanskeligheder med medicin. Lægemiddelstyrelsen er i dag en fagligt stærk og internationalt respekteret styrelse, og Lars Bo Nielsen har som en del af ledelsen af HMA Management Group (Heads of Medicines Agencies, en sammenslutning af direktørerne for EU’s lægemiddelmyndigheder) været med til at sikre høj og ensartet myndighedsydelse i hele Europa.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Jeg vil gerne takke Lars Bo Nielsen for hans flotte indsats gennem de sidste tre år. Lars Bo har bragt Lægemiddelstyrelsen ind i inderkredsen af europæiske lægemiddelagenturer og har sat et solidt dansk aftryk på den europæiske tilgang til udvikling af ny medicin, håndtering af forsyningssikkerhed og rammevilkårene for lifescience-industrien. Samtidig har Lars Bo bidraget til at åbne Lægemiddelstyrelsen mere op for dialog med både patientforeninger og lifescience-økosystemet for at sikre, at Lægemiddelstyrelsen arbejder på den måde, som gavner både patientsikkerheden og samfundet mest muligt.

Mette Aaboe Hansen konstitueres pr. 1. august som direktør i Lægemiddelstyrelsen indtil videre.

Mette Aaboe Hansen er cand. jur. og har haft en række forskellige lederstillinger i Lægemiddelstyrelsen, senest som faglig direktør for Center for Lægemiddelgodkendelse og Overvågning. Det er forventningen, at stillingen vil blive opslået snarest.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk