Måltal for ventetid på sygehusbehandlinger i akutplan bygger på forkert talgrundlag

01-05-2024

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er blevet opmærksom på, at måltallet for ventetid på sygehusbehandling for fysiske lidelser i akutplanen fra 2023 bygger på et forkert talgrundlag. Derfor justeres måltallet fra 33 til 37 dage.

Sidste år indgik regeringen og regionerne en aftale om en akutplan til 2 milliarder kr., der bl.a. skal nedbringe ventetiderne og tage noget af presset på sygehusene. 

En af målsætningerne i planen er således, at ventetiden på sygehusbehandlinger for fysiske lidelser inden udgangen af 2024 skal nedbringes og være normaliseret i forhold til niveauet, før covid-19-pandemien ramte Danmark i 2020. 

Regionerne og regeringen har efterfølgende arbejdet efter, at patienter i gennemsnit maksimalt må vente 33 dage, hvis de skal i behandling for fysiske lidelser – herunder planlagte operationer – senest ved årets udgang. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er imidlertid blevet opmærksom på, at måltallet bygger på et forkert talgrundlag, som ikke har taget højde for overgangen til et nyt Landspatientregister (LPR3) i 2019. 

Målet blev dermed fastsat på baggrund af den gennemsnitlige ventetid lige før covid-19-pandemien i januar og februar 2020, men længere ventetidsforløb på mere end ét år indgår ikke i beregningsgrundlaget. Og dermed er ventetiden i første kvartal 2020 blevet sat lavere, end den reelt var. 

Ministeriet har derfor bedt Sundhedsdatastyrelsen beregne niveauet for en ny baseline, der tager højde for overgangen til LPR3. 

Sundhedsdatastyrelsen har beregnet, at patienter i gennemsnit ventede 37 dage på behandling i de første måneder af 2020 og ikke 33 som først antaget. På den baggrund er måltallet blevet justeret. 

Læs Sundhedsdatastyrelsens samlede beregning af det nye måltal i dette notat