Ny rapport: Flere overlever kræft i Danmark

02-05-2024

Mange danskere lever væsentligt længere med kræft end tidligere. Den positive udvikling fremgår af en ny rapport, som Sundhedsdatastyrelsen har offentliggjort i dag.

Hvert år får omkring 48.000 danskere at vide, at de har fået en kræftsygdom. Det er en nedslående besked, men heldigvis overlever eller lever flere længere tid med kræft end for 10-15 år siden.

Den positive udvikling kan aflæses i rapporten Kræftoverlevelse i Danmark 2008-2022, som Sundhedsdatastyrelsen har udgivet i dag.

Mange af os har desværre haft kræft tæt inde på livet og ved, at en kræftsygdom ofte kan have store konsekvenser for både den sygdomsramte og vedkommendes familie og venner. Derfor glæder det mig i den grad at se de nye kræftoverlevelsestal, som understreger de markante forbedringer, der er sket på kræftområdet i Danmark de seneste 10-15 år. For bag tallene gemmer sig mennesker, der har fået forlænget deres liv, og med den nye Kræftplan V er det regeringens klare ambition, at den positive udvikling skal fortsætte, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.

Sundhedsdatastyrelsens rapport bygger på tal fra Cancerregistret og ser på udviklingen i henholdsvis 1-års- og 5-årsoverlevelse for alle kræftformer samlet samt for 15 udvalgte kræftformer.

Rapporten viser bl.a., at der fra 2008-2022 er sket en stigning i 1-årsoverlevelsen efter kræft fra 77 pct. til 84 pct. for kvinder og fra 75 pct. til 83 pct. for mænd. Det svarer til, at mere end 8 ud af 10 danskere, som får konstateret kræft, stadig er i live et år efter.

De nye tal viser en tilsvarende positiv udvikling i forhold til danskere, der lever 5 år efter, de har fået konstateret kræft: 70 pct. af alle kvinder og 67 pct. af alle mænd, der rammes af kræft, er fortsat i live efter 5 år. I 2008-2010 var det tal hhv. 62 pct. og 59 pct. 

Læs Kræftoverlevelse i Danmark 2008-2022

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk