Tilskud til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter

15-05-2024

Indenrigs- og Sundhedsministeriet inviterer igen i år private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at søge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter målrettet afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter.

Puljens midler kan for eksempel gå til kurser for ansatte og frivillige medarbejdere, der yder rådgivning af smertepatienter eller om afhængighedsskabende lægemidler, telefonisk og internetbaseret rådgivning samt udvikling af informationsmateriale om området.

Der er i alt op til 1.000.000 kr. til fordeling i 2024.

I vurderingen af ansøgningerne vil der blandt andet blive lagt vægt på, at de modtagne foreninger og organisationer kan dokumentere erfaring og relevante kvalifikationer inden for området, samt at de har den fornødne kapacitet, og at indsatserne ikke har et kommercielt sigte. Det er ikke muligt for privatpersoner at få ydet tilskud. 

Ansøgning inkl. budget bedes sendt på sum@sum.dk samt bbn@sum.dk så det er ministeriet i hænde senest den 25. juni 2024.

Læs mere her om puljen og hvordan der ansøges