Løhde: Sundhedsstrukturkommissionens rapport sendes i 8 ugers høring

21-03-2024

Sundhedsstrukturkommissionen afslutter sit arbejde og afrapporterer til regeringen i juni. For at give aktørerne på sundhedsområdet ordentlig tid til at afgive høringssvar, vil kommissionens rapport blive sendt i høring frem til den 6. august, lyder det fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.

Regeringen har i foråret 2023 nedsat en Sundhedsstrukturkommission, der skal opstille og belyse modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet.

Sundhedsstrukturkommissionen er i disse måneder ved at lægge sidste hånd på arbejdet. Og kommissionens formand, Jesper Fisker, har i dag meldt ud, at kommissionen vil afslutte sit arbejde i juni, hvorefter den vil afrapportere til regeringen.

Derefter vil rapporten blive sendt i en bred offentlig høring. Og det er vigtigt, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde:

Sundhedsvæsenet har brug for en omstilling, så vi kan fremtidssikre det og imødegå de grundlæggende udfordringer, vi står over for. Derfor ser jeg frem til at modtage kommissionens samlede anbefalinger og mulige modeller for, hvordan vi bedst klargør sundhedsvæsnet til fremtiden.

Hun fortsætter: 

Vi har nedsat en kommission med eksperter, som arbejder uafhængigt og ikke repræsenterer organisationer. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi giver de mange aktører, der har masser af viden og erfaringer fra sundhedsvæsenet, god tid til at afgive høringssvar.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil igangsætte høringen umiddelbart efter, at regeringen har modtaget Sundhedsstrukturkommissionens rapport, og aktører vil have mulighed for at indsende høringssvar til og med den 6. august 2024. Herefter vil regeringen præsentere sit udspil.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk