Lægedækning i hele Danmark

03-03-2020

2. status på lægedækningsudvalgets forslag og politisk aftale om bedre lægedækning

Sundheds- og Ældreministeriet er nu klar med anden og sidste status på lægedækningsudvalgets anbefalinger. Den nye status viser, at der fortsat arbejdes aktivt med implementeringen og dermed med at forbedre lægedækningen i Danmark. Siden første status er de relevante parter nået længere med implementeringen af en række af initiativerne, og flere er nu fuldt implementeret. Der er fx:

  • Indført en todelt dimensionering af bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin bl.a. med henblik på at begrænse vandring af medicinstuderende fra Vest- til Østdanmark,
  • Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet en analyse af fordelingsmodeller for den kliniske basisuddannelse, og
  • Implementeringen af kvalitetsklynger i almen praksis er gennemført.

Læs også 1. status på lægedækningsudvalgets forslag og politisk aftale om bedre lægedækning (PDF)