Alkohol- og stofmisbrug

Et misbrug kendetegnes ved at være et forbrug af rusmidler, der påvirker brugeren i en sådan grad, at den normale dagligdag lider under det.

Misbrug kan blandt andet relatere sig til misbrug af alkohol eller stoffer. Danskerne har generelt et højt alkoholforbrug sammenlignet med andre lande. Omkring 140.000 danskere er afhængige af alkohol og 585.000 har et skadeligt alkoholforbrug.

Med hensyn til stoffer skønnes det, at 32.600 danskere har et højrisikoforbrug af hash, og at 52.000 danskere har et højrisikoforbrug af andre ulovlige stoffer end hash. 

Konsekvenser af alkohol- og stofmisbrug

Undersøgelser dokumenterer, at der er en tydelig sammenhæng mellem unges rygevaner, alkoholvaner og brug af stoffer. Hvis unge har en risikoadfærd på ét område, så er der også stor sandsynlighed for, at de har det på andre områder.

Danske unge har europarekord i druk, og undersøgelser viser, at det er de unge fra de lavere sociale klasser, der bliver ramt hårdest af konsekvenserne ved for højt alkoholindtag, selvom unge fra de højeste sociale klasser drikker mest.

Brug af stoffer og et stort indtag af alkohol kan have en række alvorlige sundhedsmæssige og personlige konsekvenser for personen, der tager stoffer eller drikker, og vedkommendes pårørende. 

For eksempel kan omkring 3000 dødsfald hvert år kan relateres til alkohol, og alkohol er forbundet med flere end 60 forskellige sygdomme, herunder leversygdomme, hjertesygdomme, kræft og nerveskader. 

Læs mere om konsekvenserne af et for højt alkoholindtag her

Læs mere om konsekvenserne af stofmisbrug her

Forebyggelse

Indsatsen for at forebygge alkohol- og stofmisbrug foregår i samarbejde med landets kommuner. Med henblik på at understøtte kommunernes indsats har Sundhedsstyrelsen bl.a. udarbejdet forebyggelsespakker om alkohol og stoffer.

En af grundpillerne i den danske narkotikapolitik er en målrettet og vedholdende indsats for at forebygge, at især unge begynder at bruge stoffer, og for at sætte tidligt ind overfor et begyndende stofbrug. Også på alkoholområdet er der et stort fokus på at ændre den danske drukkultur blandt børn og unge.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker her

Behandling

Det er kommunens ansvar at tilbyde behandling til borgere med et alkohol- eller stofmisbrug. 

Læs mere om behandling af alkoholmisbrug her

Læs mere om behandling af stofmisbrug her