Nikotin og tobak

Tobaksrygning er den væsentligste forebyggelige kilde til sygdom og død i Danmark. Samtidig er nikotin sundhedsskadeligt og et stærkt afhængighedsskabende stof.

Rygning øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme som blandt andet lungekræft, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og hjertekarsygdom, og ca. hvert tredje dødsfald i Danmark skyldes rygning.

Uanset hvor lidt man ryger, er rygning relateret til en øget risiko for sygelighed og død, men risikoen øges med stigende rygemængde, ung alder ved rygedebut, antallet af år, der er blevet røget, og jo senere et eventuelt rygestop opnås ifølge rapporten Sygdomsbyrden i Danmark.

Der er også kommet en række produkter på markedet, som indeholder nikotin, men ikke tobak. Det er eksempelvis e-cigaretter eller nikotinposer.

Barndommen og ungdommen er en periode med øget risiko for at blive afhængig af nikotin. Ifølge Vidensråd for Forebyggelse er det er en særligt sensitiv periode for varige skadeeffekter af nikotin, navnlig på hjernens udvikling.

Læs mere om børn og unges brug af nikotinprodukter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere om tobak og hjælp til rygestop på Sundhed.dk

Læs mere om rygning, snus og nikotin på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – borger

Læs mere om nikotin og tobak Sundhedsstyrelsens hjemmeside – fagpersoner

Forebyggelse

Indsatsen over for brug af tobaks- og nikotinprodukter handler særligt om at forebygge, at børn og unge starter.

For at understøtte kommunernes forebyggende arbejde har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en forebyggelsespakke om tobak. Anbefalingerne gælder som udgangspunkt også e-cigaretter og røgfri tobak, herunder tyggetobak og snus.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak her

Politiske initiativer

I november 2023 indgik regeringen sammen med en række andre partier en aftale om en forebyggelsesplan med 30 initiativer, der skal reducere børn og unges forbrug af tobak, nikotinprodukter og alkohol.

Blandt andet indgår det i aftalen, at afgiften på nikotinprodukter sættes op, og at tobaks- og nikotinprodukter skal gøres mindre attraktive ved f.eks. at forbyde tillokkende smage og dufte i nikotinposer.

Læs mere om forebyggelsesplanen her