Forebyggelse hos gravide og småbørn

De forebyggende sundhedsydelser til gravide og småbørn inkluderer fødselsforberedelse, undersøgelser igennem graviditeten samt sundhedsplejerske konsultationer.

Formålet med de forebyggende tilbud under graviditet og i børns første leveår er at bidrage til at sikre sunde og trygge graviditeter og fødsler. Tilbuddet om besøg af sundhedsplejeske gør det muligt at få en tryg start og god vejledning om jeres barn.  

Graviditet

Den forebyggende indsats hos gravide består af forskellige tilbud både i forbindelse med graviditet, fødsel og i tiden efter. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række retningslinjer i forbindelse med graviditet og fødsel, der skal sikre at mor og barn får så godt et forløb som muligt. 

Læs mere om graviditet og fødsel på sundhedsstyrelsens hjemmeside

Gravide tilbydes en række graviditetsundersøgelser og fødselsforberedende kurser igennem graviditeten. Tilbuddene giver viden og information både om tiden som gravid, forløbet omkring fødslen og tiden efter. 

Læs mere om tilbud til gravide borger.dk

Småbørn

Den forebyggende indsats hos småbørn omfatter en lang række tilbud, såsom besøg af sundhedsplejeske og undersøgelse hos egen læge. 

Læs mere om de forebyggende tilbud til børn på sundhedsstyrelsens hjemmeside

Sundhedsplejeske

I løbet af barnets første leveår tilbydes en række besøg af sundhedsplejeske. Sundhedsplejersken kan rådgive på en lang række områder - barnets trivsel, amning og familiens funktion.

Læs mere om besøg af sundhedsplejersken på sundhed.dk