Forebyggelse hos børn og unge

De forebyggende sundhedsydelser til børn og unge omfatter gratis forebyggende børneundersøgelser og sundhedsvejledning hos henholdsvis den praktiserende læge og den kommunale sundhedstjeneste.

Formålet med de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Den praktiserende læge tilbyder syv forebyggende helbredsundersøgelser til børn i førskolealderen. Flere af disse undersøgelser sker i forbindelse med de vaccinationer, som børn og unge bliver tilbudt som en del af det danske børnevaccinationsprogram.

Læs mere om det danske børnevaccinationsprogram på Statens Serum Instituts hjemmeside

Den kommunale sundhedspleje ser i udgangspunktet alle børn og møder alle familier, og er derfor en unik arena for en tidlig og forebyggende indsats. Det er kommunalbestyrelsen i hver enkelt kommune, der er ansvarlig for de kommunale sundhedsordninger for børn og unge.

Læs mere om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge i Sundhedsstyrelsens vejledning