Overvægt

Der er sket en stigning i andelen af overvægtige, og i dag er 51 procent af den voksne befolkning overvægtige. Der er social ulighed i forekomsten af moderat overvægt og i endnu højere grad i forekomsten af svær overvægt. Den sociale ulighed ses også blandt børn og unge.

Årsagerne til udvikling af overvægt er komplekse og omfatter både individuelle og samfundsmæssige forhold.

Overvægt, især svær overvægt, er forbundet med en øget risiko for at udvikle sygdom. Svær overvægt øger blandt andet risikoen for hjertekarsygdom, type II-diabetes og flere kræftsygdomme, ligesom det forhøjer risikoen for tidlig død.

Forebyggelse

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en forebyggelsespakke om overvægt, som kan understøtte kommunerne i deres forebyggelsesarbejde. Forebyggelsespakken skal ses i sammenhæng med forebyggelsespakkerne om fysisk aktivitet, mad og måltider samt mental sundhed. 

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om fysisk aktivitet

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mad og måltider

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed