Forebyggelsespakker

Forebyggelsesindsatser kræver ansvar på tværs af stat, regioner og kommuner.

Staten understøtter forebyggelsesarbejdet nationalt med konkrete indsatser – fx kampagner, faglige anbefalinger og gennem partnerskaber på det nationale niveau. Regionerne har ansvar for at stille deres sundhedsekspertise til rådighed for andre aktørers forebyggelsesindsatser. Kommunerne har det primære ansvar for borgerrettet forebyggelse i Danmark. Kommunerne skal tilbyde udbyggende, synlige og tilgængelige sundhedstilbud og har ansvar for at række ud til borgere gennem deres egen indsats og gennem partnerskaber med lokale virksomheder, foreninger og frivillige.

For at understøtte kommunernes arbejde med forebyggelse har Sundhedsstyrelsen udarbejdet 11 forebyggelsespakker, der indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger, der kan hjælpe kommunerne med at prioritere og kvalitetsudvikle forebyggelsesarbejdet. Følgende områder er inkluderet i forebyggelsespakkerne:

 • Alkohol
 • Fysisk aktivitet
 • Hygiejne
 • Indeklima i skoler
 • Mad og måltider
 • Mental sundhed
 • Overvægt
 • Seksuel sundhed
 • Solbeskyttelse
 • Stoffer
 • Tobak

Læs mere om forebyggelsespakkerne her