Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicovirksomheder

Sundhedspersoners tilknytning til virksomheder er afgørende, når der skal udvikles ny medicin og nyt medicinsk udstyr. Det er ligeså afgørende, at tilknytningen ikke påvirker sundhedspersoners uafhængighed, og at man som patient kan have fuld tillid til sin læge, apoteker, tandlæge, sygeplejerske eller behandlerfarmaceut.

Den sundhedsfaglige rådgivning, man får som patient, skal både være solid og uafhængig af økonomiske interesser. Derfor gælder der en række regler for sundhedspersoners tilknytning til virksomheder, der skal sikre deres uafhængighed og gennemsigtighed om samarbejdet.

Læs mere om sundhedspersoners tilknytning til virksomheder på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Læs mere om følgegruppens anbefalinger i evalueringen af tilknytningsreformen