Medicin og apoteker

Kontrol med lægemidler

For at sikre en høj patientsikkerhed og fair konkurrence på medicinalmarkedet, er proceduren for godkendelse af ny medicin meget grundig.
Samtidig bliver ukendte bivirkninger overvåget, og der udføres kontroller ved mistanke om ulovlig eller forfalsket medicin.

Kontrol med lægemidler

Overvågning af bivirkninger

Det meste medicin har mere eller mindre hyppigt forekommende og mere eller mindre alvorlige bivirkninger. 

Kontrol med medicin og lægemiddelvirksomheder

Al medicin skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen – eller Europa-Kommissionen – før det må sælges i Danmark.

Ulovlige og forfalskede lægemidler

Et lægemiddel er ulovligt, hvis der ikke er udstedt de nødvendige tilladelser efter lægemiddellovgivningen til at sælge eller udlevere det.

Handlingsplan for styrket lægemiddelkontrol

Lægemiddelstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en handlingsplan, der skal øge Lægemiddelstyrelsens kontrolindsats på udvalgte risikoområder.