Brexit og lægemidler

Storbritannien har pr. 31. januar 2020 forladt EU.

Inden da blev den udtrædelsesaftale, som den britiske regering har forhandlet med EU, godkendt.

Ved udtrædelsen trådte en overgangsperiode dermed i kraft. Overgangsperioden udløb den 31. december 2020, og der er i denne forbindelse indgået en handels- og samarbejdsaftale, som sætter rammerne for det fremtidige forhold mellem EU og UK.

Læs mere om Brexit på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Læs mere om Brexit på Udenrigsministeriets hjemmeside

Læs mere om Brexit på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside