Lægemiddelforsyning

Der er generelt en høj grad af forsyningssikkerhed på lægemidler i Danmark og det er de færreste gange, at man som borger går forgæves efter medicin på f.eks. apoteket.

Det er på den anden side heller ikke helt usædvanligt, at der kan opstå forsyningsproblemer med medicin. Ofte har det ikke nogen praktisk betydning for borgere, fordi apoteket kan udlevere et alternativ, der svarer til den medicin, som lægen har ordineret, eller udlevere medicinen i en anden pakningsstørrelse. '

Prisen kan dog være højere, og der vil være tilfælde, hvor lægen skal kontaktes igen, hvilket kan være tidskrævende.

Læs mere om myndighedernes indsats for at forebygge forsyningsproblemer på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside