Medicin med på rejse

Det enkelte land fastsætter selv regler for indførsel af medicin. Særligt medicin med euforiserende (narkotiske) stoffer er der opmærksomhed på pga. stoffernes misbrugspotentiale. Det betyder, at du ikke frit kan rejse med medicin med euforiserende stoffer.

Når du rejser til et andet land, har du selv ansvaret for at undersøge, hvilke regler der gælder for medbringelse af medicin til eget brug til det pågældende land. Dette kan gøres på landets ambassade eller repræsentation i Danmark. 

Regler om hvad der gælder ved rejser til Sverige, herunder transit gennem Sverige, findes i den svenske förordning om kontroll av narkotika.

Læs mere om den svenske forordning her

Medicin med euforiserende stoffer med på rejse

Euforiserende (narkotiske) stoffer er i stort set alle lande, herunder Danmark, underlagt regler om kontrol. Det betyder, at du ikke frit kan rejse med medicin med euforiserende stoffer.

De enkelte lande fastsætter selv regler for indførsel af medicin. Særligt medicin med euforiserende (narkotiske) stoffer er der opmærksomhed på på grund af stoffernes misbrugspotentiale. Det betyder, at du ikke frit kan rejse med medicin med euforiserende stoffer. Når du rejser til et andet land, har du selv ansvaret for at undersøge, hvilke regler der gælder for medbringelse af medicin til eget brug til det pågældende land. Dette kan gøres på landets ambassade eller repræsentation i Danmark. 

Hvis du er i behandling med medicin indeholdende euforiserende stoffer, bør du overveje at sikre dig bedst muligt, inden du medbringer medicinen på rejsen. Dette kan gøres ved en Schengen-attest eller anden dokumentation, som rejselandet oplyser, se nedenfor.

Hvis du er i tvivl om din medicin indeholder euforiserende stoffer, kan du spørge på apoteket eller hos din læge. 

Rejse til et Schengen-land

Danmark er medlem af Schengen-samarbejdet. Det betyder, at det er lettere at rejse til andre lande i Schengen-samarbejdet med medicin med euforiserende stoffer til eget brug. Ved rejser til lande i Schengen-samarbejdet er der mulighed for at få udstedt en Schengen-attest for medicin med euforiserende stoffer til eget brug. 

Læs mere om Schengen-attest på sundhed.dk

Skal du rejse til et land uden for Schengen-samarbejdet, skal du rette henvendelse til rejselandets ambassade/repræsentation i Danmark for at få oplyst, hvorledes du skal forholde dig, og hvilken dokumentation du eventuelt skal medbringe.

Tilkendegiver ambassaden, at en attest kan anses for relevant dokumentation, har apoteket mulighed for at udstede en medicin-attest. Det er helt frivilligt, om den enkelte apoteker ønsker at udstede denne medicin-attest. Apoteket fastsætter selv gebyret for disse attester.

Læs vejledning til udfyldelse af pillepas her