Medicintilskud og medicinpriser

I Danmark er der tilskud på størstedelen af den receptpligtige medicin.

Medicintilskud

Meget af den medicin, som udskrives på recept af læger i Danmark, er omfattet af tilskud.

Tilskuddet fratrækkes prisen, når man køber medicinen på apoteket.

Der findes flere typer tilskud, i form af generelle tilskud, som gives til en stor mængde medicin og individuelle tilskud, som er knyttet til den enkelte patient. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor høje medicinudgifter man har.

Læs mere om forskellige former for medicintilskud på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Hvis man køber receptpligtig medicin i et EU/EØS-land, har man som udgangspunkt ret til samme tilskud som i Danmark. Tilskuddet kan man ansøge om hos Lægemiddelstyrelsen. 

Læs mere om medicintilskud i EU/EØS lande på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Det er muligt selv at beregne, hvor meget man får i tilskud på sin medicin.

Læs mere om beregning af egenbetaling på medicinpriser.dk

Medicinpriser

Der er fri prisdannelse på medicin i Danmark. Lægemiddelvirksomhederne kan således selv fastsætte prisen på medicin. Receptpligtig medicin og apoteksforbeholdt håndkøbsmedicin sælges til præcis samme pris på alle landets apoteker, og virksomhederne er forpligtede til at fastholde prisen på medicinen i 14 dage af gangen.

Konkret betyder det, at virksomhederne hver 14. dag melder deres prisændringer til Lægemiddelstyrelsen. Medicinen med den billigste pris får så retten til som udgangspunkt at blive tilbudt på apotekerne. Den frie konkurrence og de skiftende priser hver 14. dag skal muliggøre en høj konkurrence og dermed lave medicinpriser i Danmark.

Ministeriet indgår desuden aftaler med Lægemiddelindustriforeningen (Lif) og Danske Regioner (DR) om et prisloft, som fastsætter en øvre grænse for prisen på lægemidlerne for de virksomheder, der er medlemmer af Lif. Det gælder både den medicin, der sælges på apotekerne og medicin, der udleveres på sygehuse.

Læs mere om medicinpriser på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside