Produktivitetsmålinger i sygehusvæsenet

Danske Regioner, Finansministeriet og Sundhedsministeriet offentliggør løbende produktiviteten i sygehussektoren.

Formålet med de årlige opgørelser er at skabe et overblik over, hvordan det står til med produktiviteten på de offentlige sygehuse. Produktionsmålingerne er både på lands-, regions- og sygehusniveau.

Læs mere om produktivitetsmålingerne på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside