Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om gennemførelsen af sundhedsreformen

13-06-2022

I maj indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om en sundhedsreform, der skal løfte indsatsen i det nære sundhedsvæsen og gøre sundhedsvæsenet mere robust. Nu er regeringen, KL og Danske Regioner blevet enige om udmøntningen af de 2,4 mia. kr. samlet frem til 2029 og herefter 340,4 mio. kr. årligt, der blev aftalt med reformen. Desuden er der aftalt udmøntning af en pulje på 4 mia. kr. i perioden 2023-2028 til op til 25 nærhospitaler.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, hvordan de afsatte midler skal anvendes for at sikre en ny retning for sundhedsvæsenet med forstærket fokus på det nære.

Regeringen, KL og Danske Regioner er med aftalen enige om i forlængelse af aftalen om sundhedsreformen at arbejde målrettet for at skabe den omstilling af sundhedsvæsenet, der skal hjælpe borgerne til at tage vare på egen sygdom og udnytte de digitale muligheder til at mestre egen sygdom og kommunikere let og smidigt med sundhedsvæsenet. Omstillingen skal ruste sundhedsvæsenet til at rumme det stigende antal borgere med bl.a. kroniske sygdomme, med behov for hjælp og behandling, herunder sikre tid og kapacitet til de patienter, der fortsat har brug for indlæggelse.

Parterne har derudover fastsat rammerne for det videre arbejde med implementeringen af en national kvalitetsplan, der sætter nogle mere klare rammer for de tilbud, som sundhedsvæsenet har til mennesker med kroniske sygdomme.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil årligt mødes for at gøre status for udviklingen i målsætninger samt udmøntningen af initiativerne, særligt på implementering af omstillingen til det nære sundhedsvæsen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Med aftalen sikrer vi, at det nære sundhedsvæsen bliver styrket. Når færre genindlægges og mere behandling rykker tættere på borgeren eller helt hjem til den enkelte, vil det have mange fordele – ikke mindst for den enkelte patient. Stat, regioner og kommuner giver nu håndslag på en aftale, hvor vi sikrer et større fokus på det samlede patientforløb, især dem, der går på tværs i sundhedsvæsenet.

Formand for KL Martin Damm siger:

Jeg er glad for, at vi nu kommer i gang med omstillingen af sundhedsvæsenet. Det er i den grad tiltrængt, og vi står over for en kæmpestor opgave. Nu er det helt afgørende, at vi benytter lejligheden til at nytænke sundhedsvæsenets tilbud til det stigende antal borgere med kronisk sygdom, så vi kan give borgerne en behandling, der er både rykker tættere på og er mere på deres egne præmisser – samtidig med, at vi også tager livtag med den kæmpemæssige rekrutteringsudfordring, vi står over for i både sundhedsvæsenet og ældreplejen.

Formand for Danske Regioner Anders Kühnau siger:

Vi er glade for styrkelsen af det forebyggende arbejde og kvaliteten i det nære sundhedsvæsen, så færre skal unødigt på hospitalet. Vi ser særligt frem til en kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, som er et centralt element til at fremtidssikre sundhedsvæsenet. Sammenhængende patientforløb er vigtige, og den praktiserende læge er oplagt til at fungere som tovholder for borgernes samlede forløb, så nu skal der arbejdes videre med at konkretisere hvordan.

Med aftalen mellem regeringen, KL og Danske Regioner udmøntes samlet 2,4 mia. kr. til kommuner og regioner i perioden 2022-2029 og herefter 340,4 mio. kr. årligt fra sundhedsreformen. Midlerne fordeler sig med 1,5 mia. kr. til kommunerne i 2022-2029 og 230,4 mio. kr. varigt og 830,9 mio. kr. til regionerne i 2022-2029, 110 mio. kr. varigt. Desuden er aftalt udmøntning af en pulje på 4 mia. kr. i perioden 2023-2028 til op til 25 nærhospitaler, inklusive en delramme på 500 mio. kr. til it, teknologi og udstyr til hjemmebehandling og sammenhæng mellem sektorer.

Læs aftalen her og økonomioversigten her

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet