Bred aftale om sundhedsreformen

20-05-2022

Regeringen har indgået en bred politisk aftale, som styrker sammenhængen og nærheden i sundhedsvæsenet. Næste skridt er forhandlinger om sundhedsreformens forebyggelsesinitiativer.

Regeringen har med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemokraterne og Liselott Blixt på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere indgået en bred politisk aftale om et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen. 

Aftalen kan hentes her.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger om aftalen:

 Der er nu bred politisk opbakning til at sætte retningen for en ambitiøs og nødvendig omstilling og løftesundhedsvæsenet med 6,8 mia. over de næste 8 år. Sundhedsvæsenet rykker tættere på den enkelte med op til 25 nye nærhospitaler, mennesker med kroniske sygdomme sikres højere og ensartet kvalitet i behandlingen, og der kommer fokus på rekruttering af flere medarbejdere herunder læger.

Aftalepartierne er blandt andet enige om at afsætte 4 mia. kr. til nærhospitaler, tage de første skridt til en kvalitetsplan, der i første omgang afsætter op til 268,1 mio. kr. årligt til at styrke kvaliteten af behandlingen til mennesker med kroniske sygdomme i kommunerne og styrke de kommunale akutfunktioner. Derudover vil partierne fremme udbredelsen af digitale løsninger i eget hjem, fremme og udvikle ordningen om patientansvarlig læge m.m.

Desuden er det aftalt at sikre flere læger og bedre lægedækning i områder med lægemangel blandt andet ved indførsel af praksispligt. Aftalepartierne er endeligt enige om at nedsætte en kommission for robusthed i sundhedsvæsenet, der skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan der kan sikres mere personale med mere tid til kerneopgaven. 

Forhandlinger om forebyggelse

Regeringen vil indkalde til yderligere forhandlinger om initiativerne i regeringens udspil om alkohol og tobaks- og nikotinprodukter samt yderligere tiltag for børn og unges trivsel.

Sundhedsministeren indkalder til forhandlinger om forebyggelse i næste uge.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet