Behandling af aktindsigt

Sådan behandles anmodninger om aktindsigt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement

Hvis du ønsker at anmode om aktindsigt i sager, dokumenter eller oplysninger, som Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement er i besiddelse af, kan du sende din anmodning til: sum@sum.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kvitterer herefter for anmodningen, og departementets sekretariat for aktindsigt går i gang med at indsamle materiale til brug for vurderingen af, om aktindsigtsanmodningen kan imødekommes.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bestræber sig på at afgøre sager om aktindsigt inden for 7 arbejdsdage, men der kan være flere årsager til, at sagsbehandlingen tager længere tid. Det kan bl.a. være, at:

  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet i øjeblikket modtager ekstraordinært mange anmodninger om aktindsigt og klagesager relateret til COVID-19.
  • Der er iværksat en høring af andre myndigheder eller virksomheder.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet behandler endvidere klager over afgørelser om aktindsigt truffet af ministeriets underliggende styrelser.

Miljøministeriet, Justitsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i et samarbejde udarbejdet en vurdering af miljøoplysningslovens anvendelse i sager om aktindsigt relateret til COVID-19.

Se notatet her