Retningslinjer for aktiv information

Sundhedsministeriet ønsker at bidrage til øget åbenhed i den offentlige sektor. Ministeriet arbejder derfor for, at hjemmesiden indeholder aktuel, let tilgængelig og pålidelig information.

På Sundhedsministeriets hjemmeside finder du bl.a.:

  • information om hvordan ministeriet er organiseret
  • ministeriets vision, mission og værdier
  • information om ministeriets opgaver inkl. henvisninger til love og regler på ministeriets område
  • aktuelle nyheder om politiske aftaler og handlingsplaner
  • publikationer
  • strategier

På hjemmesiden finder du også årsrapporten, der præsenterer ministeriets virksomhed. De resultatkontrakter, der er indgået mellem ministeriet og institutionerne på ministerområdet, ligger på institutionernes hjemmesider. 

Som en del af åbenhedsordningen er det muligt at få information om ministerens deltagelse i arrangementer af officiel repræsentativ karakter, modtagne gaver, repræsentationsudgifter, officielle aktiviteter i indeværende måned og udgifter til tjenesterejser.

Læs mere om åbenhedsordningen her

Hvorfor oplyser vi om retningslinjer for aktiv information?

Det følger af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen blandt andet, at en forvaltningsmyndighed på myndighedens hjemmeside skal give borgerne information om sin virksomhed, jf. lovens § 17, stk. 1, og at en forvaltningsmyndighed skal fastsætte retningslinjer vedrørende den nævnte informationspligt ifølge stk. 1, jf. lovens § 17, stk. 2.