Statistik for whistleblowerordningen

Sundhedsministeriets særlige krone på mørkeblå baggrund

Statistik for whistleblowerordningen i Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2023

Efter whistleblowerlovens § 27 skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet mindst en gang årligt offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven. 

 

Statistik for whistlebloweraktivitet for året 2023

Modtagne indberetninger Indberentinger der er realitetsbehandlet Afviste indberentinger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse
4 0 31 0

Overordnede temaer for de modtagne indberetninger mv.: Det er ikke muligt at give en nærmere beskrivelse af temaerne for årets indberetninger. To af de modtagne indberetninger angik forhold, der falder
uden for ministeriets ressort, to indberetninger angik forhold, der falder uden for whistleblowerlovens anvendelsesområde. I de tilfælde, hvor det er muligt, vejleder Whistleblowerenheden samtidig med ministeriets feedback på henvendelsen, indberetteren om, hvilken myndighed der evt. måtte være rette myndighed.
Der er ingen indberetninger fra forrige periode (2022), der er under fortsat behandling i ministeriet.

1En indberetning er ikke færdigbehandlet ved årets udgang.