Indenrigministeriets historie

Indenrigsministeriets historie og oversigt over indenrigsministre.

I anledning af Indenrigsministgerietgs 150-års jubilum den 24. november 1998, blev der udgivet en bog om ministeriet fra 1848-1998. Læs mere i jubilæumsbogen

Indenrigsministre

Peter Georg Bang
Tiltrædelse: 16.11.1848
Afgang: 21.09.1849
Regering: Ministeriet Moltke I, Ministeriet Moltke II

M. H. Rosenørn
Tiltrædelse:  21.09.1849
Afgang: 13.07.1851
Regering: Ministeriet Moltke III

F.F. Tillisch
Tiltrædelse: 13.07.1851
Afgang: 27.01.1852
Regering: Ministeriet Moltke IV

Peter Georg Bang
Tiltrædelse: 28.01.1852
Afgang: 21.04.1853
Regering: Ministeriet Bluhme I

A.S. Ørsted
Tiltrædesle: 21.04.1853
Afgang: 29.04.1854
Regering: Ministeriet Ørsted

F.F. Tillisch
Tiltrædelse: 29.04.1854
Afgang: 12.12.1854
Regering: Ministeriet Ørsted

Peter Georg Bang
Tiltrædelse: 12.12.1854
Afgang: 18.02.1856
Regering: Ministeriet Bang

C.F. Simony
Parti: De Nationalliberale
Tiltrædelse: 18.02.1856
Afgang: 04.06.1856
Regering: Ministeriet Bang

I.J. Unsgaard
Tiltrædelse: 04.06.1856
Afgang: 18.10.1856
Regering: Ministeriet Bang

A.F. Krieger
Parti: De Nationalliberale
Tiltrædelse: 18.10.1856
Afgang: 01.08.1858
Regering: Ministeriet Andræ, Ministeriet Hall I

I.J. Unsgaard
Tiltrædelse: 01.08.1858
Afgang: 06.05.1859
Regering: Ministeriet Hall I

A.F. Krieger
Parti: De Nationalliberale
Tiltrædelse: 06.05.1859
Afgang: 02.12.1859
Regering: Ministeriet Hall I

Christian von Jessen
Parti: De Nationalliberale
Tiltrædelse: 02.12.1859
Afgang:  24.02.1860
Regering: Ministeriet Rotwitt

D.G. Monrad
Parti: De Nationalliberale
Tiltrædelse: 24.02.1860
Afgang: 15.09.1861
Regering: Ministeriet Hall II

Orla Lehmann
Parti: Bondevennernes Selskab
Tiltrædelse: 15.09.1861
Afgang: 31.12.1863
Regering: Ministeriet Hall II

C.L.V.R. Nutzhorn
Tiltrædelses: 31.12.1863
Afgang: 10.05.1864
Regering: Ministeriet Monrad

H.R. Carlsen
Tiltrædelse: 10.05.1864
Afgang: 11.07.1864
Regering: Ministeriet Monrad

F.F. Tillisch
Tiltrædelse: 11.07.1864
Afgang: 06.11.1865
Regering: Ministeriet Bluhme II

J.B.S. Estrup
Parti: Nationale Godsejere
Tiltrædelse: 06.11.1865
Afgang: 22.09.1869
Regering: Ministeriet Frijs

Wolfgang Haffner
Parti: Nationale Godsejere
Tiltrædelse: 22.09.1869
Afgang: 28.05.1870
Regering: Ministeriet Frijs

C.A. Fonnesbech
Parti: Nationale Godsejere
Tiltrædelse: 28.05.1870
Afgang: 14.07.1874
Regering: Ministeriet Holstein-Holsteinborg

Frits Tobiesen
Tiltrædelse: 14.07.1874
Afgang: 11.06.1875
Regering: Ministeriet Fonnesbech

Erik Skeel
Parti: Højre
Tiltrædelse: 11.06.1875
Afgang: 29.08.1884
Regering: Ministeriet Estrup

Hilmar Finsen
Parti: Højre
Tiltrædelse: 29.08.1884
Afgang: 08.08.1885
Regering: Ministeriet Estrup

H.P. Ingerslev
Parti: Højre
Tiltrædelse: 08.08.1885
Afgang: 15.01.1894
Regering: Ministeriet Estrup

Hugo Hørring
Parti: Højre
Tiltrædelse: 15.01.1894
Afgang: 23.05.1897
Regering: Ministeriet Reedtz-Thott

Vilhelm Bardenfleth
Parti: Højre
Tiltrædelse: 23.05.1897
Afgang: 28.08.1899
Regering: Ministeriet Hørring

Ludvig Bramsen
Parti: Højre
Tiltrædelse: 28.08.1899
Afgang: 24.07.1901
Regering: Ministeriet Sehested

Enevold Sørensen
Parti: Venstre
Tiltrædelses: 24.07.1901
Afgang: 14.01.1905
Regering: Ministeriet Deuntzer

Sigurd Berg
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 14.01.1905
Afgang: 12.10.1908
Regering: Regeringen Christensen l & ll

Klaus Berntsen
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 12.10.1908
Afgang: 28.10.1909
Regering: Ministeriet Holstein-Ledreborg

P. Munch
Parti: Det Radikale Venstre
Tiltrædelse: 28.10.1909
Afgang: 05.07.1910
Regering: Ministeriet Zahle I

Jens Jensen-Sønderup
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 05.07.1910
Afgang: 21.06.1913
Regering: Ministeriet Klaus Berntsen

Ove Rode
Parti: Det Radikale Venstre
Tiltrædelse: 21.06.1913
Afgang: 30.03.1920
Regering: Ministeriet Zahle II

Waldemar Oxholm
Parti: Forretningsministerium
Tiltrædelse: 30.03.1920
Afgang: 05.04.1920
Regering: Ministeriet Otto Liebe

Henrik Vedel
Parti: Forretningsministerium
Tiltrædelse: 05.04.1920
Afgang: 05.05.1920
Regering: Ministeriet M.P. Friis

Sigurd Berg
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 05.05.1920
Afgang: 11.07.1921
Regering: Ministeriet Neergaard II

Oluf Krag
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 18.07.1921
Afgang: 23.04.1924
Regering: Ministeriet Neergaard II & III

C.N. Hauge
Parti: Socialdemokratiet
Tiltrædelse: 23.04.1924
Afgang: 14.12.1926
Regering: Ministeriet Thorvald Stauning I

Oluf C. Krag
Parti: Udenfor partierne
Tiltrædelse: 14.12.1926
Afgang: 30.04.1929
Regering: Ministeriet Madsen-Mygdal

Bertel Dahlgaard
Parti: Det Radikale Venstre
Tiltrædelse: 30.04.1929
Afgang: 08.07.1940
Regering: Ministeriet Thorvald Stauning II

Knud Kristensen
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 08.07.1940
Afgang: 09.11.1942
Regering: Ministeriet Thorvald Stauning III & Regeringen Vilhelm Buhl I

Jørgen Jørgensen (note: A)
Parti: Det Radikale Venstre
Tiltrædelse: 09.11.1942
Afgang: 05.05.1945
Regering: Regeringen Scavenius

Knud Kristensen
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 05.05.1945
Afgang: 07.11.1945
Regering: Regeringen Vilhelm Buhl II

Einar Kjær
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 07.11.1945
Afgang: 18.06.1947
Regering: Regeringen Knud Kristensen

Niels Arnth-Jensen
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 30.06.1947
Afgang: 13.11.1947
Regering: Regeringen Knud Kristensen

Alsing Andersen
Parti: Socialdemokratiet
Tiltrædelse: 13.11.1947
Afgang: 23.11.1947
Regering: Regeringen Hans Hedtoft I

Jens Smørum
Parti: Socialdemokratiet
Tiltrædelse: 23.11.1947
Afgang: 30.10.1950
Regering: Regeringen Hans Hedtoft I

Aksel Møller
Parti: Det Konservative Folkeparti
Tiltrædelse: 30.10.1950
Afgang: 30.09.1953
Regering: Regeringen Erik Eriksen

Johannes Kjærbøl
Parti: Socialdemokratiet
Tiltrædelse: 30.09.1953
Afgang: 30.08.1955
Regering: Regeringen Hans Hedtoft II & Regeringen H.C. Hansen I

Carl Petersen
Parti: Socialdemokratiet
Tiltrædelse: 30.08.1955
Afgang: 28.05.1957
Regering: Regeringen H.C. Hansen I

Søren Olesen
Parti: Retsforbundet
Tiltrædelse: 28.05.1957
Afgang: 18.11.1960
Regering: Regeringen H.C. Hansen II & Regeringen Viggo Kampmann I

Hans R. Knudsen
Patti: Venstre
Tiltrædelse: 18.11.1960
Afgang: 07.09.1961
Regering: Regeringen Viggo Kampmann II

Lars P. Jensen
Parti: Socialdemokratiet
Tiltrædelse: 07.09.1961
Afgang: 26.09.1964
Regering: Regeringen Viggo Kampmann II & Regeringen Jens Otto Krag I

Hans Hækkerup
Parti: Socialdemokratiet
Tiltrædelse: 26.09.1964
Afgang: 02.02.1968
Regering: Regeringen Jens Otto Krag II

Poul Sørensen
Parti: Det Konservative Folkeparti
Tiltrædelse: 02.02.1968
Afgang: 29.06.1969
Regering: Regeringen Hilmar Baunsgaard

H.C. Toft
Parti: Det Konservative Folkeparti
Tiltrædelse: 11.07.1969
Afgang: 11.10.1971
Regering: Regeringen Hilmar Baunsgaard

Egon Jensen
Parti: Socialdemokratiet
Tiltrædelse: 11.10.1971
Afgang: 19.12.1973
Regering: Regeringen Jens Otto Krag III & Regeringen Anker Jørgensen I

Jacob Sørensen
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 19.12.1973
Afgang: 13.02.1975
Regering: Regeringen Poul Hartling

Egon Jensen
Parti: Socialdemokratiet
Tiltrædelse: 13.02.1975
Afgang: 30.08.1978
Regering: Regeringen Anker Jørgensen II

Knud Enggaard
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 30.08.1978
Afgang: 26.10.1979
Regering: Regeringen Anker Jørgensen III

Henning Rasmussen
Parti: Socialdemokratiet
Tiltrædelse: 26.10.1979
Afgang: 10.09.1982
Regering: Regeringen Anker Jørgensen IV

Britta Schall Holberg
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 10.09.1982
Afgang: 12.03.1986
Regering: Regeringen Poul Schlüter I

Knud Enggaard
Parti: Det Konservative Folkeparti
Tiltrædelse: 12.03.1986
Afgang: 10.09.1987
Regering: Regeringen Poul Schlüter I

Thor Pedersen
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 10.09.1987
Afgang: 25.01.1993
Regering: Regeringen Poul Schlüter II, III & IV

Birte Weiss
Socialdemokratiet
Tiltrædelse: 25.01.1993
Afgang: 20.10.1997
Regeringen: Regeringen Poul Nyrup Rasmussen I, II & III

Thorkild Simonsen
Parti: Socialdemokratiet
Tiltrædelse: 20.10.1997
Afgang: 23.02.2000
Regering: Regeringen Poul Nyrup Rasmussen III & IV

Karen Jespersen
Parti: Socialdemokratiet
Tiltrædelse: 23.02.2000
Afgang: 27.11.2001
Regering: Regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV

Lars Løkke Rasmussen
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 27.11.2001
Afgang: 23.11.2007
Regering: Regeringen Anders Fogh Rasmussen I & II

Ingen indenrigsminister
23.11.2007-07.04.2009                    -

Karen Ellemann
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 07.04.2009
Afgang: 23.02.2010
Regering: Regeringen Lars Løkke Rasmussen I

Bertel Haarder
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 23.02.2010
Afgang: 03.10.2011
Regering: Regeringen Lars Løkke Rasmussen I

Margrethe Vestager
Parti: Det Radikale Venstre
Tiltrædelse: 03.10.2011
Afgang: 31.08.2014
Regering: Regeringen Helle Thorning-Schmidt I & II

Morten Østergaard
Parti: Det Radikale Venstre
Tiltrædelse: 31.08.2014
Afgang: 28.06.2015
Regering: Regeringen Helle Thorning-Schmidt II

Karen Ellemann
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 28.06.2015
Afgang: 28.11.2016
Regering: Regeringen Lars Løkke Rasmussen II

Simon Emil Ammitzbøll
Parti: Liberal Alliance
Tiltrædelse: 28.11.2016
Afgang: 27.06.2019
Regering: Regeringen Lars Løkke Rasmussen III

Astrid Krag
Parti: Socialdemokratiet
Tiltrædelse: 27.06.2019
Afgang: 21.01.2021
Regering: Regeringen Mette Frederiksen I

Kaare Dybvad
Parti: Socialdemokratiet
Tiltrædelse: 21.01.2021 (note: B)
Afgang: 02.05.2022
Regering: Regeringen Mette Frederiksen

Christian Rabjerg Madsen
Parti: Socialdemokratiet
Tiltrædelse: 02.05.2022
Afgang: 15.12.2022
Regering: Regeringen Mette Frederiksen I 

Sophie Løhde
Parti: Venstre
Tiltrædelse: 15.12.2022-
Regering: Regeringen Mette Frederiksen II

 

Note:

  1. Regeringen indgav 29. august 1943 sin afskedsbegæring til kongen og ophørte samtidig med at fungere. Indtil befrielsen blev landet ledet af et departementschefstyre, hvor ministeriernes departementschefer administrerede deres respektive sagområder - for Indenrigsministeriets vedkommende departementschef Justus Saurbrey.

  2. 21. januar 2021 blev titlen ændret til indenrigs- og boligminister
Om billedet

På billedet ses den røde bygning ved århundredskiftet, hvor Indernigsministeriet havde adresse - Slotsholmsgade 2, nu Chritiansborg Slotsplads 1. 

Tegningen skyldes en ukendt kunstner, der i 1905 udsmykkede en kalligraferet hilsen fra Indenrigsminsteriets medabejdere til kontorchef, kancelliråd P.F. Schou, der i dette år tog sin afsked som 77-årig eftet 38 år som kontorchef.