12 kommuner får i alt fem mio. kr. til at skabe vækstKontakt

10-04-2012

Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager har uddelt fem mio. kr. til i alt 14 projekter, der skal være med til at skabe liv og vækst i landdistrikterne. Pengene kommer fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

12 vanskeligt stillede kommuner får nu i alt fem mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som skal bruges til kommunale projekter. Projekterne har alle til formål at skabe liv og vækst i landdistrikterne.

Guldborgsund Kommune vil arbejde med udvikling og innovation af landsbyer og landdistrikter ved at fremme samarbejdet mellem offentlige og private aktører. Bornholms Regionskommune vil afprøve nye ITteknologier i hjemmeplejen, og Morsø Kommune vil hjælpe unge 15-17-årige med at få en eksamen, så de får et bedre afsæt til at gennemføre en uddannelse og få et arbejde.

Økonomi - og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Jeg er rigtig glad for at se, at kommunerne arbejder så kreativt og seriøst med at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Vi har modtaget mange gode idéer til projekter, som kan medvirke til at skabe liv og vækst i landdistrikterne. Det har været en hård prioritering af de mange ansøgninger, og jeg håber at nogle af de projekter, det ikke har været muligt at støtte, alligevel finder midler til at gennemføre projekterne.

- Margrethe Vestager

I alt får 14 projekter i 12 kommuner støtte på samlet fem mio. kr. Ved tildelingen fra puljen er der bl.a. lagt vægt på, at projekterne har et udviklingselement, og at projektet også kan have interesse for andre kommuner.

Det er en forudsætning for tildeling af tilskud, at der er tale om særligt vanskeligt stillede kommuner.