Vestager sikrer fortsat høj anlægsaktivitet i 34 kommunerKontakt

17-04-2012

34 kommuner får lov til at overføre lån for næsten ½ mia. kroner til 2012 til 116 kommunale anlægsprojekter.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har netop godkendt, at 34 kommuner overfører kommunale lånetilsagn for knap ½ mia. kroner til 2012.

Pengene skal bruges til i alt 116 kommunale anlægsprojekter, herunder aktiviteter til bl.a. renovering og forbedring af folkeskoler, dagsinstitutioner, plejehjem, idrætsfaciliteter og veje.

Det betyder, at stort set alle de planlagte anlægsinitiativer i kommunerne i 2011 kan gennemføres - selv om pengene ikke er blevet brugt i 2011.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Kommunerne har allerede vist stort ansvar for og vilje til at få bedre styr på økonomien. De prioriterer hårdt og har bremset udviklingen i serviceudgifterne. Samtidig har de skruet op for anlægsudgifterne efter den nye regering kom til og har bidraget til kickstarten af dansk økonomi. Jeg vil gerne kvittere for indsatsen ved at sikre, at 116 kommunale anlægsaktiviteter kan komme helt i mål i 2012 - til gavn for både landets borgere og ikke mindst for beskæftigelsen.

- Margrethe Vestager

36 kommuner har siden december 2011 søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om overførsel af lånetilsagn til 2012 for 506,25 mio. kr.

322,7 mio. kr. vedr. 92 kvalitetsfondsprojekter på folkeskole-, dagsinstitutionsog ældreområdet, 117,8 mio. kr. vedr. 23 projekter på kommunernes ordinære anlægsområde, herunder veje og 65,7 mio. kr. vedr. 12 projekter fra øvrige lånepuljer, herunder bl.a. infrastrukturpuljen og en særlig lånepulje for 2010 til investeringer i øvrige områder, herunder veje.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu meddelt overførsel af kommunale lånetilsagn for 455,9 mio. kr. til 2012 til 116 anlægsprojekter.

Kun 11 kommunale anlægsprojekter i 7 kommuner har fået afslag, idet anlægsprojekterne ikke lever op til de oplyste kriterier for overførsel til 2012.