Mere tillid og større lokalt råderum giver bedre kvalitet i kommunernerneKontakt

22-08-2012

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil i løbet af efteråret fremsætte et lovforslag, som giver kommunerne større frihed til selv at tilrettelægge deres arbejde. Kommunerne får bl.a. frihed til at beslutte, at næstformænd i udvalg skal have et særligt vederlag og bedre muligheder for at rekruttere valgtilforordnede med et passende diætniveau

Regeringen vil rydde op i bureaukratiske regler og overflødig detailregulering. Som et led i dette arbejde fremsætter økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager i løbet af efteråret et lovforslag, som giver kommunerne større frihedsgrader til selv at afgøre, hvordan de vil tilrettelægge og løse deres opgaver på en række områder.

Lovforslaget vil bl.a. betyde, at:

  • Kommunerne fremover får mulighed for at yde et særligt vederlag til næstformanden i et udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen. Dette kan ske inden for de eksisterende økonomiske rammer. I dag er det kun formænd for udvalg, der kan få et særligt vederlag.
  • Kommunerne selv kan beslutte, i hvilket omfang de vil yde diæter til medlemmer af valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med valg og folkeafstemninger. I dag har kommunerne pligt til at yde diæter, og størrelsen af diæterne er faste.
  • Kommunerne kan fastsætte en senere frist for ansøgning om at stemme i eget hjem for de vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet. I dag er der en fast frist for alle kommuner på senest tolv dage før valgdagen.

 

Margrethe Vestager siger:

Vi har 98 kommuner, der er vidt forskellige. Derfor er der også forskel fra kommune til kommune på, hvordan de forskellige opgaver løses bedst lokalt. Når kommunerne for eksempel får mulighed for at give vederlag til både formænd og næstformænd i de stående udvalg, kan de bedre vælge at organisere sig med færre stående udvalg. Færre udvalg betyder flere opgaver og mere arbejde per stående udvalg, og derfor kan udvalgsformanden lokalt ønske at inddrage næstformanden mere permanent i udvalgets opgaver. Jeg har tillid til, at hvis vi øger råderummet for kommunale ledere og medarbejdere, så får vi ydelser af en højere kvalitet. Lovforslaget her er kun et af de første skridt på vejen i den proces.

- Margrethe Vestager

Lovforslaget forventes at træde i kraft fra den 1. januar 2013.