12,8 mio. kr. skal skabe nye arbejdspladser i otte kommunerKontakt

04-07-2012

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har netop tildelt støtte til i alt ni projekter, som skal skabe nye arbejdspladser ved at fremme turismen og erhvervslivet, primært i yderområderne. Ministeren roser projekterne for at tage afsæt i lokale forhold.

Otte kommuner har netop modtaget et brev fra økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager med besked om, at der er penge på vej til lokale projekter, som kommunerne har søgt om støtte til. I alt er der uddelt 12,8 mio. kr. til samlet ni projekter fra den såkaldte pulje til medfinansiering af EUprojekter for vanskelligt stillede kommuner.

Fælles for de ni projekter, er, at de enten har modtaget eller forventes at modtage støtte fra de regionale EU-støtteordninger, og at de skal igangsættes i kommuner, som kan have svært ved selv at finansiere projekterne. Desuden handler alle projekterne om at skabe vækst og arbejdspladser i lokalområdet - f.eks.:

  • Lolland Kommune vil udvikle højkvalitets-fødevarer med udgangspunkt i de lokale råvarer og herigennem få Maribo optaget i den internationale organisation Cittaslow, der bl.a. kan være med til at tiltrække turister til området. 
  • Samsø Kommune vil udbygge Mårup Havn, så det bliver muligt at sejle med pendlerfærge mellem Aarhus og Samsø. Det forventes at øge antallet af dagsturister med 3.000 og antallet af overnattende turister med 7.000. Derudover vil Samsø etablere et fælles kulturhus for borgere og turister, som skal øge interessen for at besøge Samsø uden for højsæsonen om sommeren. 
  • Lemvig og Struer Kommuner vil i samarbejde med hinanden ændre omverdenens opfattelse af det nordvestjyske hjørne, så det bliver attraktivt at flytte til for både nye virksomheder og tilflyttere. Projektet indeholder bl.a. markedsundersøgelse, udarbejdelse af imagestrategi og oprettelse af hjemmesider målrettet tilflyttere. 

 

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Det glæder mig, at kommunerne tager afsæt i lokale forhold - lokale råvarer til fødevarer, den lokale fjord eller havn eller særlige lokale udfordringer i forhold til bosættelse og beskæftigelse - når de udvikler ideer til projekterne. Det illustrerer, at kommunerne i mange tilfælde selv er de bedste til at løse de lokale udfordringer. Det lokale initiativ og engagement er afgørende for at holde gang i væksten og beskæftigelsen, ikke mindst i yderområderne.

- Margrethe Vestager

De ni projekter er alle tildelt støtte fra puljen, som er oprettet med udgangspunkt i tilskuds- og udligningslovens §17.

I 2012 er der afsat samlet 21,4 mio. kr. på Finansloven til puljen. Tilskud fra puljen fordeles efter to årlige ansøgningsrunder, den 1. april og den 1. oktober. Dermed er der 8,6 mio. kr. tilbage i puljen til ansøgningsrunden i efteråret.

Runden til efteråret bliver den sidste ansøgningsrunde for tilskud efter denne pulje. Som en del af forliget mellem regeringen og Enhedslisten om at justere udligningsordningen er det nemlig besluttet at nedlægge puljen til medfinansiering af EU-projekter for vanskelligt stillede kommuner fra 2013. Formålet er ikke at spare, men at forenkle systemet, og pengene vil fra 2013 blive fordelt via bloktilskuddet.