Den store rapport om folketingsvalget 2011 er på gadenKontakt

02-07-2012

Flere stemte ved valget i 2011 end ved valget i 2007. Andelen af stemmer afgivet som brevstemmer var den højeste i 40 år, og Rudersdal havde landets højeste stemmeprocent. Det er bare nogle af de detaljer om folketingsvalget 2011, som du kan læse i en ny uddybende rapport om folketingsvalget i september sidste år. Rapporten er netop offentliggjort for Økonomi- og Indenrigsministeriet på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har via Danmarks Statistik netop offentliggjort en uddybende rapport om folketingsvalget den 15. september 2011 i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rapporten giver detaljerede oplysninger om stemmeafgivelsen og valgresultatet. Du kan f.eks. finde oplysninger om:

  • Ændringer i partiernes relative stemmeandel på kommuneniveau fra valget i 2007 til 2011 
  • Antal personlige stemmer for hver af de opstillede kandidater for de enkelte valgsteder 
  • Kandidaternes personlige stemmers procentvise andel af samtlige stemmer for vedkommendes parti fordelt på storkredse 

Rapporten viser bl.a., at der var en markant stigning i antallet af brevstemmer. Den såkaldte brevstemmeprocent blev for hele landet 7,77 procent i 2011 mod 4,9 procent ved folketingsvalget i 2007. Dermed er brevstemmeprocenten ved valget i 2011 det højeste for alle folketingsvalg i 40 år.

Brevstemmeprocenten var i øvrigt højst i Indre By i Københavns Storkreds, hvor 15,15 procent af de afgivne stemmer var brevstemmer. Det svarer til en stigning på seks procentpoint i forhold til valget i 2007.Den laveste brevstemmeprocent havde Hedensted i Østjylland med 5,45 procent. Brevstemmeprocenten var dog steget i samtlige storkredse fra 2007- til 2011-valget.

Den generelle stemmeprocent var steget en smule, fra 86,6 procent i 2007 til 87,7 procent i 2011. Rudersdal opstillingskreds i Nordsjælland havde landets højeste stemmeprocent i 2011 med en stemmeprocent på 92,5 procent. Den laveste stemmeprocent var i Utterslevkredsen i København, hvor 81,4 procent af vælgerne stemte.

Læs publikationen her.