Regeringen gør det lettere at bygge klimavenlige sygehuseKontakt

05-07-2012

Med en låneadgang på 1 mia. kr. har regeringen sikret, at regionerne kan bygge klimavenligt og reducere helt op til 50 pct. af byggeriets basisenergiforbrug.

Regeringen har afsat en lånepulje på en mia., som regionerne kan søge, hvis de vil bygge energibesparende og moderne sygehuse.

Så enkelt er budskabet til regionerne med regeringens nye låneadgang på 1 mia. kr. til sygehusbyggeri, der bygges efter de skrappeste energikrav til byggeri, bygningsklassen 2020.

Når regionerne bygger i bygningsklasse 2020, skal de leve op til bestemte energibesparende byggekrav. Til gengæld har regionerne mulighed for at reducere helt op til 50 pct. af energibehovet i bygningerne i forhold til nuværende standardkrav til nybyggeri og opnå store energibesparelser på apparater i sygehusene. En besparelse der kommer både miljøet og de regionale pengekasser til gode.

Minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Krag udtaler:

Både sundhed og energi er vigtige områder for regeringen. Derfor er det godt, at vi nu kan kombinere de to. For uanset om vi taler om moderne operationsstuer eller energivenligt byggeri, er der ingen tvivl om, at de nye sygehuse bliver et udstillingsvindue til resten af verden af et mere effektivt og grønnere sundhedsvæsen.

- Astrid Krag

De nye sygehuse bygges i forvejen med medfinansiering fra den statslige kvalitetsfond, og skal etableres inden for en fast økonomisk totalramme. Den nye låneadgang øger rammen for sygehusbyggerierne med 

ca. 1 mia. kr. Dermed øges totalrammen for de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier til 45,2 mia. kr. (2013-pl).

Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Det er vigtigt, vi sætter gang i væksten – men det er også vigtigt, at vi gør det på en god måde. Derfor er jeg glad for, at vi giver regionerne mulighed for at bygge klimavenligt. Det kan være, så sygehusene bliver bygget med energivenlige byggematerialer eller f.eks. bliver varmet op af solenergi eller jordvarme. På den måde tager vi vare på både økonomien og klimaet.

- Margrethe Vestager

Den supplerende låneadgang giver også regionerne mulighed for yderlige investeringer til at forbedre sygehusenes forbrug af energi. Pengene kan f.eks. gå til scannere, elevatorer og andre former for procesenergi.

Klima- energi- og bygningsminister Martin Lidegaard udtaler:

Fremtidens sygehus bør være lavenergibyggeri. Det betyder lavere driftsudgifter, og det er godt for klimaet. Jeg er derfor glad for, at låneadgangen sikrer, at de nye sygehuse kan opføres efter de skrappeste energikrav. Det er også vigtigt i forhold til andre energibesparende investeringer, som kan nedbringe det store energiforbrug til hospitalsdrift - f.eks. til teknisk materiel som kølerum, laboratorier og MR-skannere.

- Martin Lidegaard 

Fakta

Regionerne får mulighed for at søge en supplerende låneadgang på 2,3 pct. af den forudsatte arealpris til det kvalitetsfondsstøttede byggeri, som kan klassificeres som ”bygningsklasse 2020” efter bygningsreglementet.

Bygningsreglementet fastsætter standarder for byggeris energiforbrug. For nybyggeri indgår i bygningsreglementet bestemmelser for bygningernes energiforbrug, som fastsættes i en energiramme, som er minimumsstandard for nybyggeri. Endvidere fastsættes i bygningsreglementet to frivillige lavenergiklasser, hhv. lavenergiklasse 2015- og bygningsklasse 2020. Energirammen for bygningsklasse 2020 er reduceret med 50 pct. i forhold til de nuværende standardkrav til nybyggeri. En energiklasse fastsætter dels bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning. Dels omfatter energiklasserne krav til klimaskærm (tæthed og varmetab) og komponenter (f.eks. krav til vinduer og varmegenvinding).