Vestager sætter fokus på de gode resultater frem for processerKontakt

05-07-2012

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil fjerne bøvlede krav om dokumentation og indberetninger fra kommunerne på tre områder. En af konsekvenserne er, at portalen brugerinformation.dk bliver nedlagt. ”Vi skal holde fokus på at skabe gode resultater i stedet for at dynge kommuner og regioner til i besværlige proceskrav,” siger Margrethe Vestager.

Regeringen vil rydde op i de regler, som betyder overflødige krav om dokumentation og uhensigtsmæssig statsstyring over for kommunerne. Derfor lægger økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager nu op til at forenkle reglerne for kommunerne på flere områder, så kommunerne får større frihed til selv at tilrettelægge opgaverne. Målet er, at kommunerne sætter fokus på at skabe gode resultater i stedet for at bruge kræfterne på at leve op til unødvendige krav om dokumentation og indberetninger.

Kommunerne slipper for kravet om at indberette oplysninger til portalen brugerinformation.dk, og portalen bliver nedlagt.

Margrethe Vestager siger:

Vi skal holde fokus på at skabe gode resultater i stedet for at dynge kommunerne til i besværlige proceskrav. Efter min mening står resultatet i tilfældet med brugerinformation.dk slet ikke mål med de ressourcer, der bliver kastet ind i det. Det har været obligatorisk for kommunerne at indberette oplysninger til portalen siden foråret 2008, og alligevel mangler der stadig oplysninger. Der er langt overvejende tale om oplysninger, som borgerne kan finde på kommunernes egne hjemmesider eller på andre portaler. Så jeg synes, det er spild af ressourcer at have en "parallel portal", som kommunerne skal bruge ekstra tid på at indberette til, og som endnu aldrig har været fuldt opdateret.

- Margrethe Vestager

Samtidigt med nedlæggelsen af brugerinformation.dk bliver slipper kommunerne for kravet om at udarbejde og offentliggøre kvalitetskontrakter med kvantificerbare mål for velfærdsydelserne samt den løbende opfølgning på, hvordan det går med at leve op til målene. Kommunerne har hidtil skullet indberette deres kvalitetskontrakter til brugerinformation.dk, men kan fremover informere om målsætninger for den kommunale service på kommunens egen hjemmeside.

Desuden slipper kommunerne og regionerne også for kravene om at udarbejde, offentliggøre og følge op på en udbudsstrategi hvert fjerde år. Forenklingen afskaffer ikke fokus på at konkurrenceudsætte kommunale opgaver, men flytter fokus fra processen til resultatet.

Margrethe Vestager siger:

Kommunerne kan selvfølgelig stadig udarbejde udbudsstrategier og opsætte kvalitetsmål. Udbud og kvalitetsmål er stadig rigtig gode redskaber for kommunerne, når det gælder offentlig-privat samarbejde og bedre service til borgerne. Pointen er bare, at vi ikke skal blande os fra statslig side i tide og utide i, hvordan kommunerne når deres mål for f.eks. kvalitet og udbud. Det tror jeg på, kommunerne selv er de bedste til at finde ud af. Frem for alt skal vi ikke spilde deres tid på bevidstløse indberetninger, f.eks. af oplysninger, som de allerede har lagt på deres egen hjemmeside eller på andre portaler. Arbejdet med kvalitetsudvikling skal f.eks. være et redskab for kommunen til at skabe bedre resultater – ikke et redskab for staten til at skabe en bøvlet proces. Derfor forenkler vi kravene til kommunerne.

- Margrethe Vestager

Økonomi- og indenrigsministeren forventer at fremsætte de nødvendige lovforslag til efteråret, så ændringerne kan træde i kraft fra januar 2013.