Aftale om kommunernes økonomi for 2013 – grøn omstilling og udvikling af velfærdKontakt

10-06-2012

Aftale om kommunernes økonomi for 2013 – grøn omstilling og udvikling af velfærd.

Regeringen og KL har den 10. juni 2012 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2013.

Med aftalen er der enighed om en ambitiøs indsats for at imødegå klimaforandringer. Kommunerne vil således øge deres investeringer i klimatilpasning af spildevandsområdet med 2,5 mia. kr. i 2013, hvilket skal styrke afledningen og håndteringen af regnvand.

Aftalen indebærer, at kommunerne kan fastholde udgiftsniveauet i budgetterne for 2012. Hertil kommer et løft på 300 mio. kr. til kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats bl.a. til gavn for ældre og mennesker med kronisk 
sygdom. Samtidig udmøntes de 500 mio. kr., der med finanslovsaftalen for 2012 er afsat til bedre normeringer i dagtilbud. Dermed styrkes kvaliteten i dagtilbud.

Centrale initiativer i aftale om kommunernes økonomi for 2013

  • Løft af investeringer i klimatilpasning på 2½ mia. kr. 
  • Løft til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne på 300 mio. kr. 
  • Løft til bedre normeringer i dagtilbud på 500 mio. kr. 
  • Ny moderniseringsaftale, der frigør knap 750 mio. kr. til borgernær service i kommunerne i 2013. 
  • Fortsat indsats for afbureaukratisering af regler på kommunale opgaveområder.

Aftalen giver herudover startskuddet til en gennemgribende modernisering af den offentlige sektor. Det er således aftalt at skabe et råderum på knap 750 mio. kr. i 2013 og i alt 1½ mia. kr. frem mod 2014, som kommunerne kan prioritere til gavn for bl.a. børn, skole og ældre.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Det har været hårde, men konstruktive forhandlinger. KL har taget et klart medansvar for at få økonomien tilbage på rette spor. Aftalen er således både økonomisk ansvarlig og forbedrer samtidig den kommunale service på en række områder: Vi afsætter penge til bedre normeringer i dagtilbud og penge til at styrke kommunernes forebyggelse og sundhedsfremme. Samtidig frigør vi knap 750 mio. kr., som kommunerne kan prioritere til bedre service.

- Bjarne Corydon

Skatteminister Thor Möger Pedersen udtaler:

Med aftalen får kommunerne mulighed for nye markante klimainvesteringer, der kan forebygge ødelæggende oversvømmelser som følge af skybrud, som vi har set de senere år. Samtidig er jeg glad for, at klimainvesteringerne allerede fra 2013 vil bidrage til øget vækst og beskæftigelse.

- Thor Möger Pedersen

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler:

Med den nye økonomiaftale tager vi for alvor fat på at modernisere den offentlige sektor. Kommunerne får flere frihedsgrader. Det bliver for eksempel langt mindre bureaukratisk at inddrage private leverandører på hjemmehjælpsområdet, og vi sætter gang i en tiltrængt indsats for at forenkle udbudsreglerne og reglerne på beskæftigelsesområdet. Vi har lavet en ansvarlig aftale, og samtidig har vi afsat penge til at løfte kvaliteten i daginstitutionerne og i kommunernes indsats på sundhedsområdet.

- Margrethe Vestager