Kommunerne har vendt underskud til overskudKontakt

16-05-2012

Kommunerne har formået at få styr på deres udgifter og vende udviklingen, så de i stedet for at overskride budgetterne sidste år holdt sig 5,7 mia. kr. under budgetrammen. Det viser 2011-regnskabstallene for kommunerne, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager anerkender kommunerne for at tage ansvar.

Siden kommunalreformen er udgifterne i kommunerne vokset betydeligt. Men den udvikling har kommunerne formået at vende i løbet af 2011. Det viser kommunernes regnskabstal for 2011, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort.

Hvor kommunerne i 2009 og 2010 overskred budgetterne med henholdsvis fem og to mia. kr., bremsede kommunerne sidste år den udvikling, så de i 2011 holdt serviceudgifterne 5,7 mia. kr. under det budgetterede. Det skal ses i sammenhæng med, at anlægsudgifterne samlet lå 1,4 mia. kr. over det budgetterede.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Det er rigtigt godt, at kommunerne har formået at vende betydelige overskridelser af budgetterne til balance på budgettet - oven i købet med et overskud på bundlinjen. Jeg håber, det bliver kendetegnende for kommunerne i de kommende år, at de fortsat holder budgetterne, selv om vi nok ikke kommer til at se et overskud af denne størrelsesorden igen. Der bliver ikke flere penge i de kommende år, så udfordringen bliver at udvikle og modernisere velfærden på alle områder, uden det bliver dyrere.

- Margrethe Vestager

Fakta: Opgørelsen af hovedtallene for regnskab 2011

undefined