Nye tal for kommunernes konkurrenceudsættelse i 2011Kontakt

21-05-2012

Kommunerne har fortsat fokus på offentlig-private samarbejder – det viser nye tal for kommunernes konkurrenceudsættelse i 2011. ”Vi skal forfølge sporet og blive endnu bedre”, mener økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager. ”Regelforenklinger kan bane vejen for nye offentlig-private samarbejder”, udtaler KL’s kommende formand Erik Nielsen.

I 2011 konkurrenceudsatte kommunerne samlet 25,0 procent af deres opgaver. Det viser de nye regnskabstal for kommunerne.

Sammenlignet med 2010 er der tale om en lille stigning, idet tallet for 2010 er opgjort til 24,9 procent.

Et konstruktivt samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder er med til at sikre den bedste service for pengene og nye muligheder for erhvervslivet. Derfor ønsker regeringen at udvide og udvikle samarbejdet mellem det offentlige og private virksomheder. KL har store forventninger til regeringens planer om at reducere og forenkle proceskrav og regler.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtaler:

Jeg er glad for at se, at kommunerne har fokus på at bruge de private, hvor det giver mere eller bedre velfærd for de samme penge. Det spor skal vi forfølge i de kommende år. Vi skal i større grad bruge virksomhederne der, hvor de har bedre kompetencer og større knowhow end det offentlige. Samarbejdet med den private sektor er med til at udfordre vanetænkning, så vi skaber en effektiv og omstillingsparat offentlig sektor.

- Margrethe Vestager

KL's kommende formand Erik Nielsen udtaler:

Den stadig stigende konkurrenceudsættelse er udtryk for, at kommunerne hele tiden går nye veje for at inddrage den private sektor i at løse vores opgaver. Vi må dog erkende, at de nuværende regler gør det unødvendigt kompliceret for både kommuner og private aktører. Det er derfor yderst positivt, at regeringen med sin 2020-plan lægger op til at forenkle regler og proceskrav.

- Erik Nielsen

Baggrund

Indikatoren for konkurrenceudsættelse - IKU - er i samarbejde med KL blevet revideret, idet der er foretaget nogle tekniske justeringer af opgørelsesmetoden, bl.a. som følge af organisatoriske ændringer på forsyningsområdet. Tallet for 2010 er imidlertid også beregnet efter den nye metode, og tallene er derfor sammenlignelige.

Find tallene på www.noegletal.dk.