Kommunerne får mulighed for at afprøve e-valg

19-11-2012

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil ændre valgloven, så kommunerne kan afvikle folkeafstemninger og valg til kommuner, regioner, Folketing og Europa- Parlamentet elektronisk.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har netop sendt et lovforslag om e-valg i høring. Med e-valg kan vælgerne stemme på en stemmemaskine i stedet for med papir og blyant, og stemmerne kan blive talt elektronisk.

Margrethe Vestager siger:

E-valg med elektroniske stemmemaskiner kan være med til at sikre en hurtigere optælling af valgresultatet, færre fejl i optællingen af stemmer og en minimering af risikoen for, at vælgere utilsigtet kommer til at afgive en ugyldig stemme. Samtidig kan det blive muligt for handicappede at stemme uden hjælp. Eksempelvis kan blinde og svagtseende afgive deres stemme, uden at de skal have en person med i stemmeboksen. Vi skal modernisere den offentlige sektor og udnytte de muligheder, ny teknologi giver os. Kommunerne har selv ønsket at få muligheden for at afvikle valg elektronisk, og det er oplagt at prøve elektroniske valg af.

- Margrethe Vestager

E-valg betyder ikke, at vælgerne kan sidde hjemme i stuen og stemme over internettet. De skal fortsat møde op på et afstemningssted på valgdagen eller et sted i kommunen, hvor de kan brevstemme.

Uanset om det er e-valg eller som vi plejer at stemme, værner vi om stemmehemmelighed og sikkerhed. Dét eksperimenterer vi ikke med.

 - Margrethe Vestager

Valg over internettet vil være problematisk, bl.a. fordi det ikke er muligt at beskytte vælgernes ret til at stemme, uden at andre ser hvad de stemmer, tilstrækkeligt.  

Fakta om e-valg

  • Seks kommuner – København, Aarhus, Odense, Gentofte, Odder og Aabenraa – har bekræftet over for Økonomi- og Indenrigsministeriet, at de ønsker at gennemføre forsøg med e-valg, når det bliver muligt ved lov. Muligheden for e-valg er dog ikke begrænset til de seks kommuner.
  • Det er frivilligt for kommunerne, om de vil deltage i forsøg med e-valg eller ej. Kommunerne skal selv dække udgifterne til indkøb, drift mv. i forbindelse med afholdelse af e-valg.
  • Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderer, at e-valgene tidligst vil blive afprøvet i forbindelse med Europa-parlamentsvalget i 2014.

Hvis lovforslaget om e-valg bliver vedtaget, vil Økonomi- og Indenrigsministeriet i samarbejde med de interesserede kommuner afholde udbud om det eller de elektroniske systemer til digital stemmeafgivning, som kommunerne kan få tilladelse til at anvende.

Fristen for bemærkninger til lovforslaget er fredag den 14. december 2012. Bemærkninger til lovforslaget kan sendes til: valg@oim.dk.