Kommuner tæt på mål med skattenKontakt

12-10-2012

Landets 98 kommuner øger samlet set skatten med 57 mio. kr. i 2013, viser kommunernes indberetninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aftalen mellem kommunerne og regeringen er, at skatten samlet set skal holdes i ro. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager anerkender kommunerne for ”stort set at ramme inden for skiven”.

Kommunerne har nu vedtaget budgetterne for 2013 og har dermed fastsat skattesatserne for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift på erhvervsejendomme.

Regeringen har givet mulighed for, at nogle kommuner kan sætte skatten op inden for en ramme på samlet 250 mio. kr., og at nogle kan få tilskud til at sætte skatten ned. Målet er at opfylde aftalen mellem regeringen og kommunerne: At skatten samlet set skal holdes i ro.

Kommunerne har indberettet deres skattesatser til Økonomi- og Indenrigsministeriet, som har fået de sidste indberetninger i dag. Indberetningerne viser, at 11 kommuner samlet set har sat skatten ned for ca. 191 mio. kr., mens 13 kommuner samlet set har sat skatten op for ca. 247 mio. kr. Det giver tilsammen en mindre skatteforøgelse på ca. 57 mio. kr.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Det er godt at se, at skattenedsættelser nu er kommet på den kommunale dagsorden, efter de i en årrække har været nærmest ikke-eksisterende i kommunerne. Hvis der også fremover skal være rum til, at de mest trængte kommuner kan hæve skatten, er det nødvendigt, at de kommuner, der har muligheden, sænker skatten. Jeg ved, at KL og kommunerne har arbejdet hårdt for at nå målet om at samlet set at holde skatten i ro. Jeg vil gerne kvittere for, at kommunerne stort set rammer inden for skiven.

Jeg ser nu frem til at se opgørelsen over kommunernes service- og anlægsbudgetter. Det tyder på, at kommunerne holder deres udgifter inden for den samlede aftalte ramme.

- Margrethe Vestager

Kommunernes bloktilskud vil blive reguleret svarende til den samlede forhøjelse af skatteindtægterne. Men samtidig får kommunerne tilbageført 64 mio. fra puljen med tilskud til skattelettelser, fordi de ikke er brugt. Dermed bliver reguleringen af bloktilskuddet i det store hele visket ud. 

Baggrund

Nedenfor fremgår ændringer i skattesatserne fra 2012 til 2013, jf. kommunernes indberetninger.

undefined

Det er forudsat i økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL, at kommunernes samlede beskatningsniveau forbliver uændret. Den samlede forhøjelse af de kommunale skatter i 2013 medfører ifølge de gældende regler dermed en nedsættelse af kommunernes bloktilskud svarende til overskridelsen på 57 mio. kr. Det bemærkes dog, at en tidligere afsat pulje til tilskud i forbindelse med skattenedsættelser ikke er fuldt udmøntet. Dermed tilbageføres 64 mio. kr. til kommunerne. Den samlede nettoeffekt for kommunerne er dermed 7 mio. kr. I de kommende uger skal kommunerne indberette budgetoplysninger om bl.a. service- og anlægsudgifter til Økonomi- og Indenrigsministeriet. De endelige budgettal offentliggøres af Danmarks Statistik i januar 2013.