Nye regler gør det nemmere at afsætte borgmesteren

12-12-2013

I dag vedtager Folketinget et lovforslag fra økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, som bl.a. giver kommunalbestyrelsen flere nye muligheder for at suspendere og afsætte borgmesteren. Lovændringen er en udløber af Farum-Kommissionens anbefalinger.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har fremsat et lovforslag, som vil gøre det nemmere at afsætte en borgmester. Lovforslaget betyder bl.a., at kommunalbestyrelsen fremover kan afsætte borgmesteren, hvis der er massiv mistillid til vedkommende. Lovforslaget indebærer desuden skrappere regler for, hvornår og hvordan sagsmateriale skal sendes ud til kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Lovforslaget forventes endeligt vedtaget af Folketinget i dag.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Som borgmester varetager man et tillidshverv. Derfor er det afgørende, at kommunalbestyrelsen rent faktisk har tillid til borgmesteren. De nye regler giver kommunalbestyrelsen nye og bedre muligheder for at trække i håndbremsen, f.eks. hvis der er massiv mistillid til borgmesteren, eller hvis vedkommende groft tilsidesætter sine pligter. Det er godt for kommunestyret. Det er vigtigt, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne er klædt på til at træffe de beslutninger, der skal træffes, og kan forberede sig i god ro og orden. Derfor er jeg glad for de nye skærpede frister for, hvornår kommunalbestyrelsesmedlemmerne får adgang til dagsordner og sagsmateriale og for, at materialet nu skal sendes til medlemmerne og ikke bare gøres tilgængeligt for dem.

- Margrethe Vestager

Lovforslaget udløber af Farum-Kommission og vil bl.a. betyde, at:

  • Hvis et flertal på 90 procent af kommunalbestyrelsen har mistet tilliden til borgmesteren, kan de afsætte borgmesteren. Det forudsætter, at mistilliden beror på forhold, som betyder, at borgmesteren ikke er ”værdig til den agtelse og tillid, som hvervet forudsætter”.
  • Borgmesteren kan suspenderes, hvis han eller hun tiltales for et strafbart forhold, hvor strafferammen er mindst fire års fængsel. Det er en betingelse, at borgmesteren forventes at miste sin valgbarhed, hvis han eller hun bliver dømt.
  • Der strammes op på fristerne for udsendelse af dagsorden og sagsmateriale til kommunalbestyrelsesmøder, og sagsmaterialet skal fremover udsendes til medlemmerne og ikke som i dag alene gøres tilgængeligt for medlemmerne.

Baggrund om lovforslaget

  • I april 2012 afleverede Farum-Kommissionen under Justitsministeriet sin beretning. Den indeholdt blandt andet anbefalinger om, at overveje at tydeliggøre reglerne om suspension og afsættelse af borgmesteren samt anbefalinger i forhold til reglerne om udsendelse af dagsorden og sagsmaterialets tilgængelighed.
  • I efteråret 2012 nedsatte regeringen et udvalg, som skulle følge op på anbefalingerne fra Farum-Kommissionen på Økonomi- og Indenrigsministeriets område.
  • I juni 2013 afgav udvalget sin betænkning, som Økonomi- og Indenrigsministeriet nu følger op på med omtalte lovændring.