Regionerne tager økonomisk ansvar med 2013-budgetter

08-02-2013

Regionens budgetter for 2013 overholder samlet set økonomiaftalen med regeringen, viser nye tal, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. Dermed kan det betingede bloktilskud udbetales til regionerne.

En spritny og endelig opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at regionernes budgetter for 2013 samlet holder sig indenfor rammerne af økonomiaftalen for 2013. Hermed kan det betingede bloktilskud til regionerne på 1,5 mia. kr. udbetales. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Jeg er glad for, regionerne endnu en gang har taget ansvar for den samlede økonomiaftale og lagt budgetter for 2013, som samlet set holder sig inden for rammen. Vi er optagede af at sikre velfærden, og i den forbindelse er det vigtigt, at alle tager ansvar for, økonomien ikke skrider, så vi ikke skubber regninger foran os og sender dem videre til vores børn. Det vil jeg gerne kvittere for.

- Margrethe Vestager

På grundlag af de foreløbige budgettal tilkendegav regeringen allerede i november sidste år, at det kunne forventes, at det betingede bloktilskud kunne udbetales til regionerne. Denne forventning bekræftes nu af den endelige opgørelse.

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser, at:

  • Regionerne budgetterer med 95,4 mia. kr. til sundhed (eksklusiv medicin),
  • Regionerne budgetterer med 2,9 mio. kr. til regional udvikling
  • Regionerne budgetterer med 5,2 mia. kr. til anlæg

Fakta

undefined  

Nettoudgifter for budget 2013

undefined